Přidání uživatelského účtu jako role uživatele

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přidání uživatelského účtu jako role uživatele

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a potom na položku Uživatelé.

  3. Klepněte na účet, který chcete použít jako základní účet pro novou roli uživatele a potom klepněte v podokně úloh na položku Přidat novou roli uživatele na základě vlastností tohoto uživatelského účtu.

  4. V dialogovém okně Přidat novou roli uživatele na základě vlastností uživatele <uživatelský účet> proveďte jednu z následujících akcí:

    • Zadejte název nové role uživatele.

    • Chcete-li tuto roli uživatele zobrazit v průvodci, klepněte na políčko Zobrazit tuto roli uživatele jako možnost v průvodci Přidat uživatele.

    • Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit tuto roli uživatele jako možnost v průvodci Přidat uživatele, pokud tuto roli uživatele nechcete zobrazit v průvodci.