Zobrazení vlastností názvu internetové domény

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení vlastností názvu internetové domény

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Síť a pak klepněte na kartu Připojení.

  Zobrazení seznamu zobrazí informace o síťových připojeních.

 3. V zobrazení seznamu klepněte na položku Název internetové domény.

 4. V podokně Úlohy klepněte na možnost Zobrazit vlastnosti názvu domény v Internetu. Zobrazí se stránka Vlastnosti názvu domény.

 5. Klepnutím na kartu Obecné zobrazíte název domény a informace o konfiguraci služby DNS. Pokud jste nedávno provedli změny konfigurace názvu domény, obnovíte aktuální stav konfigurace klepnutím na tlačítko Obnovit stav.

 6. Klepnutím na kartu Poskytovatel zobrazíte informace o stavu konfigurace názvu domény. Jestliže jste systém Windows SBS 2008 konfigurovali na automatickou správu názvu internetové domény, zobrazí karta Poskytovatel informace o poskytovateli názvu domény. Tato stránka také zobrazí odkaz na web poskytovatele, pokud potřebujete další informace či podporu.

  Jestliže se rozhodnete konfigurovat název domény ručně, zobrazí karta Poskytovatel název domény a základní informace o změně konfigurace služby DNS nebo zobrazení stavu domény.

 7. Klepnutím na kartu Dynamická služba DNS zobrazíte informace o konfiguraci Dynamické služby DNS.