Změna informací o e-mailu u uživatelského účtu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna informací o e-mailu u uživatelského účtu

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a potom na položku Uživatelé.

 3. V seznamu uživatelských účtů klepněte na účet, u něhož chcete změnit informace o e-mailu, a pak klepněte na možnost Upravit vlastnosti uživatelského účtu.

 4. Na stránce <Uživatelský účet> - vlastnosti klepněte na kartu Obecné a pak proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li změnit příjmení nebo jméno v uživatelském účtu, zadejte nové příjmení nebo jméno.

   Poznámka

   Přejmenováním uživatelského účtu přejmenujete pouze zobrazovaný název uživatelského účtu, nikoli přihlašovací jméno nebo e-mailovou adresu uživatele.

  • Chcete-li změnit e-mailovou adresu uživatele, zadejte novou e-mailovou adresu.

 5. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.