Přidání, změna nebo odebrání přístupu uživatele ke sdílené složce

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna oprávnění pro přístup uživatelů ke sdílené složce

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klepněte na položku Sdílené složky a weby.

  Zobrazení seznamu uvádí sdílené složky umístěné na serveru.

 3. V zobrazení seznamu klepněte na sdílenou složku, k níž chcete přiřadit oprávnění pro přístup uživatelů.

 4. V podokně Úlohy klepněte na možnost Změnit oprávnění složky. Otevře se stránka Vlastnosti složky.

 5. V okně Uživatelé a skupiny vyberte uživatele nebo skupinu, kterým chcete přiřadit nebo u nichž chcete změnit oprávnění přístupu. Zobrazí se oprávnění pro vybraného uživatele nebo skupinu.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zaškrtněte políčko u každé úrovně přístupu, kterou chcete uživateli nebo skupině přidělit.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka u každé úrovně přístupu, kterou chcete uživateli nebo skupině odepřít.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Přidání nebo odebrání oprávnění uživatelům nebo skupinám pro přístup ke sdílené složce

 1. Proveďte kroky 1 až 4 výše uvedeného postupu.

 2. V části Uživatelé a skupiny klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat. Otevře se dialogové okno Sdílené složky.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li udělit oprávnění pro přístup ke složce uživateli nebo skupině, vyberte v části Všichni uživatelé nebo skupiny jeden nebo více uživatelských účtů nebo účtů skupiny a klepněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li odebrat oprávnění pro přístup ke složce uživateli nebo skupině, vyberte v části Vybraní uživatelé nebo skupiny jeden nebo více uživatelských účtů nebo účtů skupiny a klepněte na tlačítko Odebrat.

 4. Po přidání nebo odebrání uživatelských účtů nebo účtů skupiny klepněte na tlačítko OK.

 5. Pokud je to nutné, změňte na stránce Vlastnosti složky úroveň přístupu pro nově přidané uživatele nebo skupiny u kroků 5 až 7 výše uvedeného postupu.