Změna oprávnění pro přístup k počítači u uživatelského účtu

Platí pro: Windows SBS 2008

Po přidání uživatelských účtů do sítě můžete uživatelskému účtu povolit přístup k více počítačům nebo povolit přístup více uživatelských účtů ke konkrétnímu počítači.