Změna informací o kvótách schránky e-mailu u uživatelského účtu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna kvót poštovní schránky u uživatelského účtu

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a potom na položku Uživatelé.

  3. V seznamu uživatelských účtů klepněte na účet, u něhož chcete změnit kvóty schránky, a pak klepněte na možnost Upravit vlastnosti uživatelského účtu.

  4. Na stránce <Uživatelský účet> - vlastnosti klepněte na kartu E-Mail a pak proveďte jednu z následujících akcí:

    • Zaškrtnutím políčka Vynutit kvóty poštovních schránek vynutíte kvóty poštovní schránky u uživatelského účtu. Potom nastavte maximální velikost poštovní schránky.

    • Zrušte zaškrtnutí políčka Vynutit kvóty poštovních schránek, pokud chcete ukončit vynucení kvót poštovních schránek u uživatelského účtu.

  5. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.