Přesunutí dat serveru Exchange

Platí pro: Windows SBS 2008

Data serveru Exchange Server představují jedno úložiště, kde lze spravovat více typů nestrukturovaných informací. Data serveru Exchange zahrnují úložiště schránky a úložiště veřejných složek. Pomocí průvodce přesunutím dat na server Exchange můžete přesunout data serveru Exchange do nového umístění.

Důležité

Sdílená data serveru Exchange nelze přesunout, pokud právě probíhá důležitá operace v systému (například zálohování, obnovení nebo aktualizace systému).

Přesunutí dat serveru Exchange

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Klikněte na kartu Zálohování a úložiště serveru v navigačním pruhu a potom klikněte na kartu Úložiště serveru.

 3. V podokně úloh klikněte na položku Přesunout data serveru Exchange Server.

 4. Přečtěte si úvodní stránku a potom klikněte na tlačítko Další.

 5. Průvodce zkontroluje dostupné jednotky pevných disků a oddílů na serveru, kam chcete přesunout data serveru Exchange Server.

 6. Pokud není nakonfigurováno zálohování, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete nakonfigurovat zálohování a zálohovat data před přesunutím. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Nechcete-li nakonfigurovat zálohování nebo zálohovat data, klikněte na tlačítko OK.

  2. Chcete-li před pokračováním nakonfigurovat zálohování a zálohovat data, klikněte na tlačítko Storno. Chcete-li nakonfigurovat zálohování, klikněte na kartu Záloha a poté klikněte v podokně úloh na položku Konfigurovat zálohování serveru. Po dokončení konfigurace a zálohování dat restartujte průvodce.

 7. Na stránce Vyberte nové umístění dat klikněte na jednotku nebo oddíl, kam chcete data přesunout, a poté klikněte na tlačítko Přesunout.

 8. Po přesunutí souborů klikněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka

Průvodce nemůže přesunout data serveru Exchange, pokud se konfigurace dat serveru Exchange změnila tak, aby zahrnovala více skupin úložiště a aby se skupiny úložiště distribuovaly do více jednotek a svazků.

Další zdroje informací

Další informace o datech serveru Exchange získáte v části Princip úložiště serveru Exchange 2010 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=102367).