Odstraňování běžných problémů

Platí pro: Windows SBS 2008

Podrobné informace o odstraňování konkrétních chybových zpráv naleznete v tématu Katalog chybových zpráv systému Windows® Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196923).

Další zdroje informací

Nejnovější informace o odstraňování problémů se systémem Windows SBS 2008 naleznete na webu Podpora a odstraňování potíží v technické knihovně systému Windows Small Business Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=197011).