Připojení k Internetu

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud je server připojen k síti a směrovač je správně konfigurován, bude připojení k Internetu nastaveno při instalaci systému Windows® Small Business Server 2008. Další informace o nastaven fyzické sítě a ověření nastavení směrovače získáte v části Příprava sítě získáte v části Prepare Your Network (Příprava sítě) v tématu Planning Your Windows Small Business Server Network (Plánování sítě systému Windows Small Business Server) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/FWLink/?LinkID=115882).

Průvodce připojením k Internetu může být nutné spustit pro nastavení nebo opravu připojení k Internetu z některého z následujících důvodů:

  • Připojení k Internetu na serveru nebylo při instalaci úspěšně nastaveno.

  • Nainstalovali jste nový směrovač.

  • Připojení k Internetu na serveru se z nějakého důvodu ztratilo.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Připojení serveru k Internetu

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Chcete-li spustit Průvodce připojením k Internetu, proveďte některou z následujících akcí:

    • Na stránce Domů klikněte na položku Připojení k Internetu.

    • Na stránce Síť klikněte na kartu Připojení a pak v podokně úloh klikněte na tlačítko Připojit k Internetu.

  3. Postupujte podle pokynů průvodce.