Přidání nové skupiny

Platí pro: Windows SBS 2008

Důležité

Aby bylo možné archivovat e-mailové zprávy odeslané skupině na webu služby Microsoft SharePoint Foundation na serveru, je nutné skupinu specifikovat jako skupinu zabezpečení a pak u ní povolit příjem e-mailů. Pro distribuční skupiny není možnost archivace e-mailů k dispozici.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přidání nové skupiny

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klikněte na kartu Uživatelé a skupiny a potom na položku Skupiny.

  3. V podokně úloh klikněte na tlačítko Přidat novou skupinu.

  4. Podle pokynů dokončete průvodce.