Spuštění nástroje Příprava na migraci

Platí pro: Windows SBS 2008

Nástroj pro přípravu migrace připraví zdrojový server na proces migrace provedením následujících úkolů:

Poznámka

Tyto úlohy je třeba provést, pouze pokud provádíte migraci na systém Windows SBS 2008 ze systému Windows SBS 2003.

 • Spustí soubor Adprep.exe, který rozšíří schéma služby AD DS a aktualizuje oprávnění podle potřeby pro přípravu doménové struktury a domény pro řadič domény, na kterém je spuštěn systém Windows SBS 2008. Schéma pro službu AD DS v systému Windows SBS 2008 není stejné jako schéma pro službu Active Directory v systému Windows SBS 2003 nebo Windows Server 2003. Chcete-li úspěšně dokončit proces migrace, je nutné aktualizovat schéma pro službu AD DS na zdrojovém serveru, pokud používá systém Windows SBS 2003 nebo Windows Server 2003.

  Důležité

  Zdrojový server byste měli zazálohovat před spuštěním Nástroje pro přípravu migrace. Všechny změny, které provede Nástroj pro přípravu migrace ve schématu, jsou nevratné. Máte-li během migrace problémy, je jediným způsobem vrácení zdrojového serveru do stavu před spuštěním nástroje pro přípravu migrace obnovení systému ze zálohy.

 • Nainstaluje aktualizaci, která rozšíří časový limit pro dokončení migrace. Za normálních okolností může řadič domény v síti představovat jen jeden server se systémem Windows SBS 2008 nebo Windows SBS 2003, pro migraci však existuje omezená výjimka. Tato aktualizace prodlužuje časový limit výjimky na 21 dní.

 • Připraví server na migraci ze serveru Exchange Server 2003. Aby byla migrace úspěšná, musí být Exchange Server v nativním režimu, nikoli kombinovaném. Další informace o převodu z kombinovaného režimu na nativní získáte v části Přechod z kombinovaného režimu na serveru Exchange na nativní na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104943).

Důležité

Chcete-li spustit Nástroj pro přípravu migrace, musíte být členem skupiny Enterprise Admins, Schema Admins a Domain Admins.

1. krok: Ověřte, zda máte příslušná oprávnění ke spuštění tohoto nástroje v systému Windows SBS 2003

 1. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start a potom na položku Správa serveru.

 2. V navigačním podokně klepněte na tlačítko Uživatelé.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na účet správce, který používáte pro migraci, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Člen a ověřte, zda jsou skupiny Enterprise Admins, Schema Admins a Domain Admins uvedeny v textovém poli Člen.

 5. Pokud tyto skupiny nejsou uvedeny, klepněte na tlačítko Přidat a pak přidejte všechny skupiny, které nejsou uvedeny.

  Poznámka

  Aby se změny projevily, musíte se odhlásit a znovu přihlásit k serveru.

Poznámka

 • Chcete-li spustit nástroje pro migraci, musí být na zdrojovém serveru nainstalovaná platforma Microsoft .NET Framework 2.0 nebo novější. Pokud chcete stáhnout a nainstalovat rozhraní .NET Framework 2.0, navštivte web společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81886.

 • Chcete-li se ujistit, zda proces aktualizace serveru funguje správně, přejděte na stránky http://update.microsoft.com, aby se automaticky nainstalovala nejnovější verze nástroje Windows Update Agent. Další informace naleznete v tématu How to obtain the latest version of the Windows Update Agent to help manage updates on a computer (Získání nejnovější verze nástroje Windows Update Agent ke správě aktualizací v počítači) ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=150342).

2. krok: Příprava zdrojového serveru na migraci

 1. Vložte disk DVD1 se systémem Windows SBS 2008 do jednotky DVD na zdrojovém serveru.

 2. Po spuštění průvodce instalací systému Windows SBS 2008 klepněte na nabídku Nástroje a poklepejte na položku SourceTool.

  Poznámka

  • Pokud je na serveru již nainstalován nástroj pro přípravu migrace, spusťte jej z nabídky Start.

  • Aby se zajistilo, že jste připraveni na nejlepší možnou migraci, společnost Microsoft doporučuje, abyste vždy zvolili instalaci nejnovější aktualizace.

  Průvodce nainstaluje Nástroj pro přípravu migrace na zdrojový server. Po dokončení instalace se Nástroj pro přípravu migrace spustí automaticky a nainstaluje nejnovější aktualizace.

 3. V okně Nástroj migrace zdrojového serveru klepněte na položku Záloha byla vytvořena, proces může pokračovat. a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  Pokud se zobrazí chybová zpráva související s instalací opravy hotfix, postupujte podle pokynů v části Method 3: Rename the Catroot2 Folder (Metoda 3: Přejmenujte složku Catroot2 v článku You cannot install some updates or programs (Nelze instalovat některé aktualizace nebo programy) znalostní báze Microsoft Knowledge Base (http://go.microsoft.com/FWLink/?LinkID=118672).

 4. Pokud jste nevytvořili soubor odpovědí migrace, klepněte na položku Vytvořit soubor odpovědí a postupujte podle zobrazených pokynů.

  Poznámka

  Další informace o vytvoření souboru odpovědí migrace získáte v části Vytvoření souboru odpovědí pro migraci.

 5. Klepněte na tlačítko Dokončit.

 6. Po ukončení průvodce přípravou migrace je před zahájením migrace na systém Windows SBS 2008 nutné restartovat zdrojový server.