Migrace nastavení a dat na cílový server

Platí pro: Windows SBS 2008

Po instalaci systému Windows SBS 2008 je třeba spustit Průvodce migrací pro migraci nastavení a dat ze zdrojového serveru na cílový server. Průvodce migrací lze spustit pouze v případě, že na zdrojovém serveru je spuštěný systém Windows SBS 2003 nebo Windows SBS 2008. V procesu migrace byste však měli zjistit informace o tom, která data byste měli migrovat, a použít pokyny vhodné pro vaše prostředí.

Některé úlohy v Průvodci migrací jsou povinné, jiné volitelné. Povinné úlohy je nutné dokončit v pořadí, v jakém jsou uvedeny v Průvodci migrací. Volitelné úlohy můžete vynechat nebo dokončit ve vhodnější době, například když k síti nejsou přihlášení žádní uživatelé.

Migraci můžete dokončit do 21 dní od ukončení instalace systému Windows SBS 2008. V průvodci můžete kdykoli přestat pracovat a později se k němu vrátit a dokončit jeho kroky. Průvodce migrací ukončíte klepnutím na tlačítko Storno. Po restartování se průvodce otevře na Domovské stránce průvodce migrací, kde můžete spustit další dostupnou úlohu migrace.

Konfigurace přesměrování složky na cílovém serveru

Po dokončení instalace systému Windows SBS 2008 jsou data přesměrovaná ze složky uživatele na cílový server uložena na jednotce C. Pokud použijete přesměrování složky na zdrojovém serveru nebo chcete začít používat přesměrování složky po dokončení migrace na systém Windows SBS 2008, měli byst přesunou přesměrovaná data uživatele do jiného oddílu nebo na jinou jednotku pevného disku. Pokyny naleznete v tématu Změna umístění uložení dat na cílovém serveru.

Po přesunutí přesměrovaných dat uživatelů doporučujeme upravit na cílovém serveru objekt zásad skupiny pro přesměrování složek změnou umístění přesměrovaných dat uživatelů ze zdrojového serveru na cílový server. Po dokončení migrace uživatelských účtů a skupin povolte přesměrování složek na cílovém serveru.

Úprava objektu zásad skupiny přesměrování složky

 1. Na cílovém serveru klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správu a potom na položku Správa zásad skupiny.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Správa zásad skupiny rozbalte složku Stromová struktura:<Název_domény>, rozbalte stromovou strukturu Domény, rozbalte stromovou strukturu <Název_domény> a pak rozbalte stromovou strukturu Objekty zásad skupiny.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Zásady přesměrování složky systému Small Business Server a potom klepněte na příkaz Upravit.

 5. V navigačním podokně Editor správy zásad skupiny rozbalte strom Konfigurace uživatele, rozbalte strom Zásady, rozbalte strom Nastavení systému Windows a pak strom Přesměrování složek.

 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Dokumenty a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 7. Na kartě Cíl proveďte tyto akce:

  1. V rozevírací nabídce Nastavení klepněte na položku Základní - Přesměrovat složky všech uživatelů do jednoho umístění.

  2. V textovém poli Kořenová cesta zadejte text \\<Destination ServerName>\RedirectedFolders a klepněte na tlačítko OK.

 8. V dialogovém okně s varováním klepněte na tlačítko Ano.

 9. Opakujte kroky 6-8 pro položky Plocha a Nabídka Start a na kartě Cíl vyberte stejné možnosti.

  Poznámka

  Pokud je nabídka Start přesměrována na server, uživateli se může zobrazit dialogové okno upozornění zabezpečení při spuštění některých systémových programů z nabídky Start, například při spuštění příkazového řádku.

 10. Zavřete editor správy zásad skupiny a pak zavřete konzolu Správa zásad skupiny.

Spuštění Průvodce migrací

Spuštění Průvodce migrací

 1. Na domovské stránce konzoly Konzola systému Windows SBS v části Začínáme - úlohyklepněte na položku Přejít na systém Windows SBS.

 2. Přečtěte si informace o Průvodci migrací na stránce Vítejte a klepněte na tlačítko Další.

 3. Přečtěte si informace na úvodní stránce a klepnutím na tlačítko Další spusťte migraci dat a nastavení ze zdrojového serveru na cílový. Zobrazí se Domovská stránka průvodce migrací.

 4. Klepnutím na tlačítko Další spusťte první úlohu migrace. Pokyny k dokončení jednotlivých úloh migrace jsou uvedeny v následujících částech:

Důležité

I když data obchodních aplikací nejsou pomocí Průvodce migrací migrována, je nutné k migraci dat během 21denní poskytnuté lhůty k dokončení procesu migrace použít postupy uvedené poskytovatelem obchodní aplikace.