Určení nastavení řazení na serveru SQL Server

Platí pro: Windows SBS 2008

Doporučuje se použít výchozí nastavení k instalaci serveru SQL Server, pokud není nutné určit nastavení kompletování. Nastavení kompletování je nutné určit, pokud platí nejméně jedna z následujících podmínek:

 • Používáte obchodní aplikaci, která závisí na nastavení z předchozí verze serveru SQL Server. Požadované nastavení pro řazení získáte v dokumentaci k obchodní aplikaci.

 • Je nutné porovnat jazyk systému Windows jiného počítače nebo je třeba porovnat nastavení řazení jiné instance serveru SQL. Pokud používáte SQL Server v jiném jazyce, než který je instalován v klientských počítačích, které se připojují k databázi, je nutné určit označení řazení a pak vybrat název konkrétního řazení systému Windows ze seznamu. Pak můžete určit pořadí řazení pro použití s nástrojem Označení řazení.

 • Další informace o tom, které nastavení řazení se má použít, získáte v tématu SQL Server Configuration – Collation (Konfigurace serveru SQL Server - řazení) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120785).

Ověření jazyka systému Windows jiného počítače

 1. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a zadáním příkazu Control otevřete Ovládací panely.

 2. Poklepejte na položku Místní nastavení (označuje se také jako Možnosti místního nastavení nebo Místní a jazykové nastavení). Zobrazí se dialogové okno.

 3. Poznamenejte si, zda je jazyk zdrojového serveru jiný než jazyk cílového serveru. Pokud ano, vyhledejte odpovídající označení řazení v tématu nápovědy Označení řazení systému Windows. Nastavení řazení musí odpovídat nastavení na jiné instalaci serveru SQL Server. Chcete-li porovnat jinou verzi serveru SQL Server, zaškrtněte políčko Řazení serveru SQL (používá se k získání zpětné kompatibility s předchozími verzemi serveru SQL Server). Výchozí nastavení jazyka operačního systému je uvedeno v poli Nastavení skládání.

Řada aktivit mezi servery mohou selhat, pokud nastavení řazení není mezi servery konzistentní. I když lze nastavení řazení po dokončení migrace změnit, je nutné po jeho změně změnit strukturu databáze a znovu načíst data.

Aby nedocházelo k pozdějším problémům, doporučujeme ověřit nezbytné výběry nástroje Označení řazení a Pořadí řazení s nastavením řazení pro instalaci serveru SQL Server na zdrojovém serveru.

Ověření nastavení řazení

 1. Na zdrojovém serveru otevřete aplikaci SQL Server Management Studio Express (klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Všechny programy, přejděte na položku Microsoft SQL Server 2005 a klepněte na položku SQL Server Management Studio Express).

 2. V dialogovém okně Připojit k serveru vyberte v poli Typ serveru položku Databázový stroj, vyberte název instance serveru SQL, pro niž chcete ověřit nastavení řazení, a pak v připojení určete informace o ověřování.

 3. V okně Object Explorer, klepněte pravým tlačítkem myši na instanci serveru SQL Server a pak klepněte na příkaz Nový dotaz.

 4. V podokně dotazu zadejte možnost sp_helpsort a na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Provést.

 5. V podokně výsledků okna dotazu se zobrazí výchozí nastavení řazení serveru.