Procházení aplikace Office Outlook Web Access

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 ve výchozím nastavení neinstaluje na serveru aplikaci Microsoft Office Outlook. Pokud však při práci na serveru potřebujete přístup ke schránce v síti, můžete použít odkaz v konzole Konzola systému Windows SBS.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přístup k e-mailu při práci na serveru

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klepněte na položku Sdílené složky a weby.

  3. Klepněte na kartu Weby.

  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Outlook Web Access a potom klepněte na příkaz Procházet tento web. Otevře se přihlašovací stránka aplikace Outlook Web Access.