Změna úrovně přístupu uživatele v klientském počítači

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna úrovně přístupu uživatele v klientském počítači

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním panelu klepněte na položku Uživatelé a skupiny a potom na kartu Uživatelé.

  3. V seznamu uživatelů klepněte pravým tlačítkem myši na uživatele, jehož úroveň oprávnění chcete změnit, a pak klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti uživatelského účtu. Otevře se stránka Uživatelské vlastnosti.

  4. Klepněte na kartu Počítače.

  5. Vyberte počítač, ke kterému chcete změnit úroveň přístupu uživatele, a v rozevíracím seznamu vyberte úroveň přístupu, kterou chcete uživateli přidělit.

  6. Uložte změny klepnutím na tlačítko OK.