Migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Pokud je Exchange Server nainstalován na zdrojovém serveru, jedná se o povinnou úlohu.

Tyto pokyny jsou určeny pro migraci ze systému Windows SBS 2003. Pokud provádíte migraci ze systému Windows SBS 2008, přečtěte si informace v tématu Migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange.

Před migrací poštovních schránek serveru Exchange a jejich nastavením na cílový server byste měli vyčistit databázi serveru Exchange a následujícím postupem ověřit její integritu:

 • Požádejte každého uživatele o provedení těchto kroků:

  • Odstranění nepotřebné pošty z poštovní schránky včetně pošty ve složkách Odstraněná pošta a Odeslaná pošta.

  • Archivace starší pošty do souboru .PST v případě potřeby. Informace o vytvoření souboru .PST získáte v nápovědě k aplikaci Outlook v klientském počítači.

  • Kontrola a odstranění nepotřebných osobních dokumentů ze složek uživatele, sdílené složky společnosti a dalších sdílených složek na serveru.

 • Proveďte zálohu databáze. Informace o zálohování databáze serveru Exchange Server 2003 získáte v tématu Overview of Exchange Server Backup Methods (Přehled metod zálohování serveru Exchange Server) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=98934).

 • Pomocí databázových nástrojů serveru Exchange server určete stav databáze serveru Exchange Server 2003. Další informace získáte v tématu Exchange Server Database Utility Guide (Průvodce databázovými nástroji serveru Exchange Server) na webu společnosti Microsoft(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=98935).

Pokud migrujete ze systému Windows SBS 2003 na systém Windows SBS 2008 s povolenou službou Microsoft Forefront Security for Exchange Server (FSE), služba FSE spustí prověřování poštovních schránek na cílovém serveru ihned po dokončení instalace. Pokud služba FSE zjistí virus, bude automaticky odebrána. Také zablokuje typy souborů, které mohou mít vliv na společnost. Typy souborů, které jsou filtrovány, jsou uvedeny v následující tabulce.

Přenos filtru úlohy prověřování

Přípona souboru Typ souboru   Přípona souboru Typ souboru

*.ace

Soubor archivu

*.lib

Běžný formát souborů objektu knihovny programů

*.ade

Přípona projektů aplikace Microsoft Access

*.lnk

Zkrácená cesta

*.adp

Projekt aplikace Microsoft Access

*.mdb

Databáze aplikace Access

*.adt

Šablona dokumentu ACT!

*.mde

Databáze MDE

*.app

Spustitelná aplikace

*.mht

Archivovaná webová stránka

*.asp

Aktivní serverová stránka

*.msc

Dokument programu MMC

*.arj

Soubor archivu

*.msi

Balíček Instalační služby systému Microsoft Windows

*.asd

Soubory aplikace Word, které vždy obsahují makra

*.mso

Objekt matematického skriptu

*.bas

Modul třídy jazyka Microsoft Visual Basic

*.msp

Oprava Instalační služby systému Microsoft Windows

*.bat

Dávka

*.mst

Zkušební zdroj aplikace Microsoft Visual

*.bin

Binární

*.obj

Znovu přidělitelný kód objektu

*.btm

Dávka pro dávkové ukládání do paměti

*.ocx

Objekty, které propojují a vnořují spustitelnou proměnnou ovládacího prvku

*.cbt

Počítačové školení

*.ov?

OrgViewer

*.ceo

Virus

*.pcd

Obrázek Photo CD, kompilovaný skript aplikace Microsoft Visual

*.chm

Kompilovaná nápověda HTML

*.pgm

Program CGI

*.cmd

Skript příkazu systému Microsoft Windows NT

*.pif

Zástupce programu MS-DOS

*.cla

Třída Java

*.prc

Zdroj Palm Pilot

*.class

Třída Java

*.rar

Soubor archivu

*.com

Program Microsoft MS-DOS

*.reg

Položky registrace

*.cpl

Příloha ovládacího panelu

*.scr

Spořič obrazovky

*.crt

Certifikát zabezpečení

*.sct

Součást Windows Script

*.csc

Skript aplikace Corel

*.shb

Zástupce dokumentu

*.css

Kaskádový styl šablon

*.shs

Objekt Shell Scrap

*.dll

DLL

*.smm

Makro AMI Pro

*.drv

Ovladač

*.swf

Makromédia

*.exe

Program

*.sys

Ovladač systémového zařízení

*.email

E-mailová zpráva aplikace Outlook Express

*.tar

Soubor archivu

*.fon

Písmo

*.url

Klávesová zkratka na Internet

*.hlp

Nápověda

*.vb

VBScript

*.hta

Program HTML

*.vbe

Kódovaný skript VBScript

*.inf

Informace o instalaci

*.vbs

VBScript

*.ins

Služba Internet Naming Service

*.vxd

Virtuální ovladač zařízení

*.isp

Nastavení komunikace v Internetu

*.wsc

Součást Windows Script

*.je

JScript

*.wsf

Windows Script

*.js

JScript

*.wsh

Nastavení hostitele Windows Script

*.jse

Kódovaný skript Jscript

*}

Filtr CLSID

Migrace poštovních schránek a veřejných složek serveru Exchange Server

 1. Na Domovské stránce průvodce migrací klepněte na položku Migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Další.

 2. Provádějte jednotlivé akce pomocí uvedených pokynů:

  1. Odstranění internetových konektorů ze zdrojového serveru.

  2. Migrace konektorů POP3 (volitelné) ze zdrojového serveru.

  3. Přesun veřejných složek serveru Exchange ze zdrojového serveru na cílový

  4. Přesunutí offline adresáře Exchange pro migraci Windows SBS 2008 ze zdrojového serveru na cílový

  5. Přesunutí poštovních schránek ze zdrojového serveru na cílový

  6. Povolení kruhového protokolování ve skupinách úložiště na cílovém serveru (volitelné).

 3. Po dokončení migrace poštovních schránek a veřejných složek se vraťte k průvodci migrací, klepněte na položku Úloha dokončena na stránce Migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange a klepněte na tlačítko Další.