Konfigurace pošty v internetu na webu systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Konfigurace pošty v internetu na webu systému Windows Small Business Server 2008

Poznámka

Toto je verze 2 tohoto dokumentu publikovaná v srpnu 2008. Chcete-li si stáhnout nejnovější aktualizovanou verzi, navštivte web společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=106489).

Tato dokumentace popisuje funkce a nástroje, které jsou součástí systému Windows® Small Business Server 2008 a umožňují uživatelům odesílání a příjem e-mailů v Internetu.

Témata v tomto dokumentu poskytují informace a podrobné pokyny, jejichž pomocí můžete nastavit a nakonfigurovat funkce umožňující provádění následujících úloh:

 • Odesílání a příjem e-mailů v Internetu

  Pomocí průvodců v systému Windows SBS 2008 můžete nakonfigurovat připojení k Internetu, internetovou adresu a e-mailové konektory nezbytné ke směrování e-mailů v Internetu. Pomocí Průvodce konfigurací pošty v Internetu můžete také zvolit konfiguraci serveru inteligentního hostitele, který pomáhá optimalizovat výkon serveru a zajistit vyšší bezpečnost a spolehlivost pošty v Internetu.

  Informace o konfiguraci serveru na odesílání a příjem e-mailů v Internetu získáte v části Směrování e-mailů na serveru Exchange Server přes Internet dále v tomto dokumentu.

 • Načtení e-mailů na serveru POP3 a doručení do schránek uživatelů

  Konektor Windows SBS 2008 POP3 umožňuje načítání e-mailů z externích schránek POP3 a jejich doručování do příslušných schránek uživatelů na serveru Exchange Server. Můžete například načítat e-maily z poštovní schránky POP3 pro adresu Jan@adatum.com (kde adatum.com je název domény Janova poskytovatele služeb Internetu) a doručovat je na vašem serveru Exchange do poštovní schránky pro adresu Jan@contoso.com.

  Informace o konfiguraci serveru na odesílání a příjem e-mailů v Internetu získáte v části Konfigurace serveru na příjem e-mailů POP3 dále v tomto dokumentu.

 • Připojení na server Exchange v Internetu pomocí funkce Outlook® Anywhere

  Funkce Outlook Anywhere umožňuje klientům Microsoft Office Outlook 2007 a Outlook 2003 připojení na servery Exchange přes Internet pomocí volání vzdálených procedur (RPC) prostřednictvím síťové komponenty HTTP systému Windows.

  Informace o konfiguraci serveru na odesílání a příjem e-mailů v Internetu získáte v části Použití funkce Outlook Anywhere dále v tomto dokumentu.

 • Odesílání a příjem e-mailů v aplikaci Outlook Web Access pomocí webového prohlížeče

  Aplikace Microsoft® Office Outlook Web Access je součástí systému Windows SBS 2008. Pokud je aplikace Outlook Web Access povolena, umožňuje oprávněným uživatelům přístup k síťové poště pomocí webového prohlížeče.

  Další informace o aplikaci Outlook Web Access získáte v části Použití aplikace Outlook Web Access dále v tomto dokumentu.