Zobrazení historie zálohování

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení historie zálohování

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klepněte na položku Zálohování a úložiště serveru.

    V zobrazení seznamu jsou uvedeny servery a klientské počítače připojené k síti.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na server, jehož historii zálohování chcete zobrazit, a pak klepněte na příkaz Zobrazit historii zálohování. Otevře se dialogové okno Historie zálohování se zobrazeným seznamem dřívějších záloh.

  4. Chcete-li zobrazit podrobnosti uvedeného zálohování, klepnutím vyberte zálohu.

Poznámka

Pokud se v historii zálohování vyskytne chyba, otevřete Prohlížeč událostí a v části Záloha zkontrolujte podrobnosti o chybě.