Povolení nebo zakázání oddílů v Seznamu odkazů Vzdáleného webového přístupu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Povolení nebo zakázání oddílů v seznamu Odkazy Vzdáleného webového přístupu

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klikněte na položku Sdílené složky a weby.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Vzdálený webový přístup a poté klikněte na položku Zobrazit vlastnosti webu. Zobrazí se stránka Vzdálený webový přístup – vlastnosti.

 4. Klikněte na položku Odkazy na domovské stránce a pak na položku Spravovat odkazy. Zobrazí se stránka Seznam odkazů Vzdáleného webového přístupu – vlastnosti.

 5. Zaškrtněte políčko Povolit seznam odkazů Vzdáleného webového přístupu.

 6. V části Oddíly odkazů:

  • Zaškrtněte políčko pro každý oddíl seznamu, který chcete zobrazit na domovské stránce webu Vzdálený webový přístup.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka pro každý oddíl seznamu, který se nemá zobrazovat na domovské stránce webu Vzdálený webový přístup.

 7. Klikněte na tlačítko OK.