Doporučené postupy zálohování a obnovení dat serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Následující doporučené postupy vám pomohou spravovat zálohy serveru.

 • Ve zprávě o síti sledujte informace související se zálohováním.

  Zprávy o síti byste měli pravidelně kontrolovat a ujistit se, že zálohování proběhla úspěšně a že se nezobrazují žádné chyby nebo varování související se zálohováním. Monitorováním zpráv o síti můžete zachytit a opravit problémy se zálohováním předtím, než vyústí ve ztrátu dat.

 • Používejte externí jednotky pro ukládání, které jsou kompatibilní se serverem.

  Kompatibilní jednotky podporují formát USB 2.0, IEEE 1394 nebo eSATA. Na webu výrobce externího úložiště byste se měli ujistit, zda je jednotka podporována v počítačích se systémem Windows Server 2008.

 • Použijte externí jednotku pro ukládání s nejméně 2,5násobnou kapacitu pro ukládání položek, které chcete zálohovat.

  Použití externí jednotky s rozšířenou kapacitou pomáhá zajistit, že není nutné vyměňovat jednotku příliš brzy, když začne narůstat množství uložených dat. Protože jsou zálohy serveru přírůstkové, mohou se na externí jednotku pro ukládání o velikosti 300 GB nebo větší vejít zálohovaná data za několik měsíců.

 • Použijte externí jednotku pro ukládání, která je prázdná nebo obsahuje data, jež si nemusíte ponechat.

  Průvodce Konfigurace zálohování serveru automaticky naformátuje externí jednotky pro zálohování během konfigurace zálohování. Proto byste jej měli používat pouze ke konfiguraci zařízení pro ukládání, které je prázdné nebo obsahuje data, jež si je možné nahradit.

 • Používejte více externích jednotek pro ukládání a střídejte je.

  Data serveru byste měli zálohovat na více externích jednotek pro ukládání a jednotky přenášet mezi umístěními úložišť v rámci lokality a mimo lokalitu. Díky tomu můžete zlepšit plánování přípravy na havárii tím, že budete moci snáze obnovit data, jestliže dojde k fyzickému poškození hardwaru v síti.

  Poznámka

  Systém Windows SBS 2008 rozpozná více externích jednotek pro ukládání, které jsou k serveru připojeny současně. Server však může provádět zálohování pouze na externí jednotku, která je v nástroji Konzola systému Windows SBS označena jako Aktivní jednotka. Server identifikuje připojenou jednotku, která není aktivní, jako Online. Pokud nakonfigurovaná jednotka pro zálohování není připojena k serveru, je označena jako Offline.

 • Delegujte oprávnění uživatele pro střídané jednotky pro zálohování a přiřaďte roli uživatele, která poskytuje nezbytná oprávnění autorizovaným uživatelům.

  Úloha střídání jednotek pro zálohování serveru je často přidělována pracovníkům s informacemi, kteří nemají oprávnění pro správu. Pokud jim udělíte rozsáhlá oprávnění správce, zvyšuje se tím ohrožení dat na serveru a dat své společnosti.

  Z důvodu pomoci při vylepšení zabezpečení a integrity sítě se doporučuje pověřit konkrétní uživatele oprávněním pro správu záloh serveru. Měli byste jim přidělit roli s oprávněním nezbytným ke správě střídání záložních jednotek.

  Přidání role uživatele a přidělení oprávnění uživateli ke střídání záložních jednotek

  1. Přihlaste se k serveru jako správce.

  2. Otevřete nástroj Konzola systému Windows SBS přejděte na kartu Role uživatele v části konzoly Uživatelé a skupiny.

  3. V podokně Úkoly klepněte na položku Přidat novou roli uživatele. Zobrazí se Průvodce přidáním nové role uživatele.

  4. Zadejte název nové role uživatele (například SBS Backup Operators) a potom zadejte popis role.

  5. Zaškrtněte políčko Založit výchozí hodnoty na existující roli uživatele (pokud již není zaškrtnuté), v seznamu vyberte položku Správce sítě a klepněte na tlačítko Další.

  6. Na stránce Volba oprávnění role uživatele (členství ve skupinách) klepněte na tlačítko Přidat.

  7. V seznamu Členství ve skupinách zabezpečení vyberte všechny skupiny zabezpečení a klepněte na tlačítko Odebrat.

  8. V seznamu Všechny skupiny zabezpečení vyberte skupinu Backup Operators a klepněte na tlačítko Přidat.

   Důležité

   V tomto okamžiku by se jako jediná skupina zabezpečení v seznamu Členství ve skupinách zabezpečení měla zobrazovat skupina Backup Operators.

  9. Klepnutím na tlačítko OK přijměte provedené změny.

  10. Na stránce Volba vzdáleného přístupu pro tuto roli uživatele zrušte zaškrtnutí políček Vzdálené webové pracoviště a Virtuální privátní síť (VPN) a klepněte na tlačítko Další.

  11. Klepněte na tlačítko Přidat roli uživatele.

  12. Z konzoly Konzola systému Windows SBS přejděte na kartu Uživatelé v části Uživatelé a skupiny konzoly.

  13. V části Úlohy klepněte na položku Přidat nový uživatelský účet. Vyhledejte informace a uživateli a zvolte roli, kterou jste vytvořili ke správě střídání zálohování.

  14. Podle zbývajících pokynů průvodce přidejte nového uživatele.

 • Záložní jednotky pravidelně střídejte.

  Vytvořte plán zálohování úložišť, který bude zahrnovat pravidelné střídání externích jednotek pro ukládání. Z důvodu ochrany záloh v případě havárie byste měli nejméně jednu záložní jednotku uchovávat na bezpečném externím místě.

  Bezpečné odebrání externí záložní jednotky ze serveru

  1. Přihlaste se ke konzole Windows SBS 2008 s uživatelským účtem, který má oprávnění pro odebírání záložních jednotek.

   Poznámka

   Doporučuje se vytvořit roli uživatele, která je pro tento účel specifická, a přiřadit k této roli oprávněné uživatele.

  2. V konzole Konzola systému Windows SBS klepněte na kartu Zálohování a úložiště serveru a ujistěte se, zda aktuálně neprobíhá operace zálohování nebo obnovení. Pokud je spuštěná operace zálohování nebo obnovení, měli byste počkat, až tento proces skončí.

  3. V oznamovací oblasti serverového stolního počítače poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware3b950c21-f664-42bf-b242-051d21efdc05. Otevře se dialogové okno Bezpečně odebrat hardware.

  4. V seznamu vyberte externí úložnou jednotku, kterou chcete odebrat, klepněte na tlačítko Zastavit a v dialogovém okně pro potvrzení klepněte na tlačítko OK.

  5. Po ukončení této operace můžete fyzicky odpojit externí jednotku pro ukládání od serveru.

   Pokud potřebujete k serveru připojit druhou externí záložní jednotku, můžete tak učinit nyní.

  6. V konzole Konzola systému Windows SBS klepněte na položku Zálohování a úložiště serveru, klepněte na kartu Zálohování a potom klepněte na tlačítko Obnovit. Nově připojená externí jednotka pro ukládání se zobrazí v podokně podrobností se stavem Aktivní.

   Poznámka

   Může trvat několik minut, než server rozpozná a zobrazí nově připojenou externí jednotku pro ukládání.

 • Přesuňte datové složky na nesystémové jednotky.

  Během instalace serveru jsou všechny soubory serveru a aplikací nainstalovány v adresářích na jednotce C. Po instalaci byste měli datové složky přesunout na jinou jednotku. Získáte tím následující výhody:

  • Místo na disku na systémové jednotce se rychle sníží z důvodu nárůstu úložiště dat.

  • Výkon serveru se zlepší, protože úkoly spojené s přístupem k datům jsou zpracovány na jiných jednotkách než na systémové jednotce.

  • V případě ztráty nebo poškození dat je možné data efektivněji obnovit obnovením svazku místo celého serveru.

  Další informace o přesouvání datových složek získáte v tématu Přesouvání dat na serveru Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113722).

 • K obnovení serverové aplikace nepoužívejte možnost Obnovit soubory a složky.

  Místo použití možnosti Obnovit soubory a složky, pokud serverová aplikace, kterou chcete obnovit, používá službu Stínová kopie svazku (VSS), použijte možnost Obnovit aplikace.

  Další informace o obnovení serverových aplikací získáte v tématu Obnovení aplikací a dat na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124574).