Automatické připojení klientských počítačů k síti

Platí pro: Windows SBS 2008

Následujícími způsoby můžete automaticky připojit klientský počítač k síti Windows SBS 2008:

 • Pomocí interního webu na adrese http://connect/.

 • spuštěním průvodce Připojení počítače z přenosného média (například z jednotky USB).

Poznámka

Tyto postupy se týkají pouze klientských počítačů se systémem Windows XP Professional nebo Windows Vista

Poznámka

Před připojením klientského počítače k síti byste měli vytvořit uživatelský účet pro každého uživatele, který se může přihlásit k síti pomocí klientského počítače.

Připojení klientského počítače k síti pomocí interního webu

 1. V klientském počítači spusťte webový prohlížeč.

 2. Do řádku Adresa zadejte text http://connect.

 3. Klepněte na položku Spustit průvodce Připojení počítače.

 4. Podle pokynů v průvodci Připojení počítače proveďte následující kroky:

  • ověřte požadavky na počítač,

  • zadejte uživatelské jméno a heslo,

  • zadejte nebo ověřte název a popis klientského počítače,

  • přiřaďte uživatele ke klientskému počítači,

  • přesuňte stávající údaje a nastavení uživatele,

  • přiřaďte úroveň používání pro uživatele klientského počítače.

Připojení klientského počítače k síti spuštěním průvodce Připojení počítače z přenosného média

 1. Na serveru vložte přenosnou jednotku USB, na kterou chcete zkopírovat průvodce Připojení počítače.

 2. Spusťte nástroj Konzola systému Windows SBS.

 3. Klepněte na položku Síť a potom klepněte na kartu Počítače.

 4. V části Počítač – úlohy klepněte na položku Připojit počítače k síti a poté klepněte na tlačítko Další na první stránce průvodce.

 5. Na stránce Spuštění průvodce Připojení počítače vyberte položku Zkopírovat průvodce na přenosné médium.

 6. Na stránce Stanovení umístění pro zkopírování průvodce Připojení počítače zadejte nebo vyhledejte umístění na přenosné jednotce USB, na kterou chcete zkopírovat průvodce Připojení počítače, a poté klepněte na tlačítko Další.

 7. Dokončete průvodce, vyjměte přenosnou jednotku USB a poté ji vložte do jednotky počítače, který chcete připojit k síti.

 8. V klientském počítači proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud program Autorun otevře složku pro přenosné médium, vyhledejte ve složce soubor launcher.exe a poklepejte na něj.

  • Pokud program Autorun neotevře složku, klepněte na tlačítko Start, příkaz Spustit, zadejte příkaz Jednotka:\launcher.exe (kde Jednotka je písmeno přenosné jednotky USB v počítači) a poté klepněte na tlačítko OK.

 9. Podle pokynů na obrazovce proveďte následující kroky:

  • ověřte požadavky na počítač,

  • zadejte uživatelské jméno a heslo,

  • zadejte nebo ověřte název a popis klientského počítače,

  • přiřaďte uživatele ke klientskému počítači,

  • přesuňte stávající údaje a nastavení uživatele,

  • přiřaďte úroveň používání pro uživatele klientského počítače.