Migrujete z předchozí verze systému Windows SBS

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud migrujete z předchozí verze systému Windows SBS na systém Windows SBS 2008, je třeba provést jiný postup. Informace o tomto typu migrace naleznete v Průvodci migrací serveru Windows Small Business Server 2008 na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104281).