Konfigurace sítě pro migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je povinná úloha.

Konfigurace sítě

  1. V Průvodci migrací klikněte na domovské stránce průvodce migrací na Další.

  2. Klikněte na Spuštění Průvodce připojením k Internetu. Informace o tom, jak projít kroky Průvodce připojením k Internetu, najdete v části Připojení k Internetu v článku Správa sítě Windows Small Business Serveru 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104283).

  3. Po dokončení kroků průvodce se zobrazí znovu domovská stránka průvodce migrací a tato úloha bude mít označení Dokončeno.