Konfigurace konektorů POP3

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud jste na zdrojovém serveru měli konektory POP3, můžete je nakonfigurovat na cílovém serveru.

Konfigurace konektorů POP3 na cílovém serveru

  1. Na cílovém serveru otevřete konzolu Konzola systému Windows SBS.

  2. V navigačním panelu klepněte na kartu Síť a potom na položku Připojení.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na možnost Konektor POP3 a poté klepněte na možnost Zobrazit vlastnosti konektoru POP3.

  4. Klepněte na tlačítko Přidat a poté přidejte všechny uživatelské účty z konektoru POP3 zdrojového serveru.

  5. Klepněte na tlačítko OK.