Zálohování a obnovení dat serveru v systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Windows® Small Business Server 2008 Software serveru (Windows SBS 2008) představuje spolehlivý způsob, jak provádět pravidelné zálohování serveru na externí jednotky pro ukládání. Pomocí průvodce konfigurací zálohy serveru můžete snadno vytvářet a spravovat zálohy jednotek na serveru, které vyberete. V případě ztráty dat můžete data na této jednotce obnovit z úspěšné zálohy, aniž byste museli obnovovat celý server.

Poznámka

Toto je verze 2 tohoto dokumentu publikovaná v srpnu 2008. Chcete-li si stáhnout nejnovější aktualizovanou verzi, navštivte web společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=101616). Aktualizace může obsahovat kritické informace, které nebyly v době publikování tohoto dokumentu k dispozici.

Tento dokument obsahuje témata, která vám mohou pomoci porozumět, konfigurovat a spravovat zálohy serveru a obnovení ztracených nebo poškozených dat. Tyto informace jsou k dispozici v následujících oddílech: