Přizpůsobení vzhledu Vzdáleného webového přístupu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Vlastní nastavení vzhledu webu Vzdáleného webového přístupu

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klikněte na položku Sdílené složky a weby.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Vzdálený webový přístup a poté klikněte na položku Zobrazit vlastnosti webu. Zobrazí se stránka Vzdálený webový přístup – vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní nastavení.

 5. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li zaznamenat název vaší organizace, aby se zobrazila na stránce přihlášení, odhlášení a domovských stránkách webu Vzdáleného webového přístupu, zadejte jej do pole Název organizace.

  • Chcete-li si zvolit vlastní obrázek na pozadí na přihlašovací stránce webu Vzdáleného webového přístupu, klikněte na Přihlašovací stránce na položku Zvolit, vyberte v seznamu obrázek a potom klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka

   • Web Vzdálený webový přístup podporuje formáty obrázků GIF, PNG, BMP a JPG. Vlastní obrázek na pozadí by měl být přibližně 760 pixelů široký a 500 pixelů vysoký.

  • Chcete-li zobrazit logo vaší organizace na domovské stránce webu Vzdálený webový přístup, klikněte na Domovské stránce na položku Zvolit.

 6. Klikněte na tlačítko Použít.

Další odkazy

Koncepty

Vlastní nastavení Vzdáleného webového přístupu