Upgrade operačních systémů v klientských počítačích

Platí pro: Windows SBS 2008

Používáte-li klientské počítače s operačním systémem Microsoft® Windows® Millennium Edition nebo dřívějším nebo s operačním systémem Windows 2000 Professional, doporučuje se do těchto počítačů nainstalovat operační systém Windows XP® Professional s aktualizací Service Pack 2 (SP2), Windows Vista® Business, Windows Vista Enterprise nebo Windows Vista Ultimate. Do mobilních zařízení, která se připojují k síti systému Windows SBS 2008, nainstalujte software Windows Mobile® 5.0.

Pro práci se síťovými prostředími založenými na systému Windows jsou určeny systémy Windows XP Professional s aktualizací SP2, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate a Windows Mobile 5.0. Tyto operační systémy poskytují další funkce zabezpečení, spolehlivost, výkon a funkce pro místní síť.

Některé aplikace systému Windows SBS 2008 jsou navíc určeny konkrétně pro práci se systémem Windows XP Professional s aktualizací SP2 a se systémem Windows Vista. Můžete například automaticky nakonfigurovat nezbytná nastavení sítě pro síť systému Windows SBS 2008 v klientských počítačích se systémem Windows XP Professional s aktualizací SP2, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise nebo Windows Vista Ultimate pomocí nastavení interního webu klientského počítače (otevřete prohlížeč v klientském počítači a pak zadejte příkaz http://connect).

Další informace o připojení klientských počítačů k síti získáte v tématu Správa záloh klientského počítače v síti systému Windows SBS 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115420).

Pokud se rozhodnete operační systémy neupgradovat, máte přesto možnost ručně nakonfigurovat klientské počítače pro místní síť.

Další informace o upgradování klientských počítačů získáte v tématu Dřívější verze systému Windows na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=16422).