Příprava zdrojového serveru na migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Než začnete s procesem migrace, měli byste zálohovat zdrojový server. Pomůžete tak data chránit před náhodnou ztrátou, pokud by při migraci došlo k neopravitelné chybě.

Zálohování zdrojového serveru

  1. Proveďte antivirovou kontrolu všech jednotek a souborů na zdrojovém serveru.

  2. Proveďte úplné zálohování zdrojového serveru. Další informace o zálohování Windows SBS 2003 najdete v článku Zálohování a obnovení serveru Windows Small Business Server 2003 na webu Microsoftu (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=27140).

  3. Zkontrolujte, jestli se zálohování úspěšně dokončilo. Integritu zálohy otestujete tak, že náhodně vyberete soubory ze zálohy, obnovíte je na alternativním umístění a potom zkontrolujete, že jsou zálohované soubory stejné jako původní soubory.