Přesun veřejných složek serveru Exchange

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tyto pokyny jsou určeny pro migraci ze systému Windows SBS 2003. Pokud provádíte migraci ze systému Windows SBS 2008, přečtěte si informace v tématu Přesunutí veřejných složek serveru Exchange Server.

Máte-li ve své společnosti spuštěný Microsoft Exchange Server 2003, můžete k přesunutí do veřejných složek použít Správce systému Exchange.

Přesunutí veřejných složek serveru Exchange Server

 1. Chcete-li Správce systému Exchange spustit na zdrojovém serveru, rozbalte v navigačním podokně Konzola správy serveru složku Rozšířená správa a pak rozbalte složku První organizace (Exchange).

 2. Rozbalte složku Skupiny pro správu. Pokud se v navigačním podokně položka Skupiny pro správu nezobrazuje, proveďte následující akce:

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Název_domény (Exchange) a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

  2. V dialogovém okně Název domény - vlastnosti zaškrtněte políčko Zobrazit skupiny pro správu a klikněte na tlačítko OK.

  3. Restartujte konzolu Správa souborového serveru a pak opakujte kroky 1 a 2.

 3. Rozbalte první skupinu pro správu, rozbalte složku Servery, rozbalte složku SBS, rozbalte složku První skupina úložišť, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Úložiště veřejné složky a pak klikněte na příkaz Přesunout všechny repliky.

 4. V dialogovém okně Přesunout všechny repliky Klikněte na Exchange Server v poli Cílový server v rozevírací nabídce a pak klikněte na tlačítko OK.

Před odebráním replik veřejné složky je třeba počkat na další instanci replikace veřejné složky. Stav můžete ověřit pomocí příkazu Get-PublicFolderStatistics.

Příkaz Get-PublicFolderStatistics uvádí data uvedená v databázi veřejné složky.

Spuštění příkazu Get-PublicFolderStatistics

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejdete na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Exchange Server 2007 a klikněte na položku Prostředí Exchange Management Shell.

 2. Na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell zadejte příkaz ‘c:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts’ a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka

  Po zadání příkazu přidejte jeden otazník.

 3. Zadejte Get-PublicFolderStatistics –serverNázev_cílového_serveru| fl | out-file C:\Users\Uživatelské_jméno\Documents\PFstat.txt a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Otevřete textový soubor a ověřte, zda je replikace veřejné složky kompletní.