Migrace sdílených dat uživatelů

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je volitelný úkol.

Tyto pokyny jsou určeny pro migraci ze systému Windows SBS 2003. Pokud provádíte migraci ze systému Windows SBS 2008, přečtěte si informace v tématu Migrace sdílených dat uživatelů.

Migrace sdílených dat uživatelů

  1. Na cílovém serveru, v Průvodci migrací, klepněte na možnost Migrovat sdílená data uživatelů a poté klepněte na tlačítko Další.

  2. Postupujte podle pokynů k migraci sdílených dat uživatelů:

    Poznámka

    Je třeba nastavit oprávnění ke sdílení a oprávnění systému NTFS pro sdílené složky na cílovém serveru pomocí údajů, které jste získali v kroku 2 postupu Konfigurace nového sdíleného svazku na cílovém serveru. Jakmile nastavíte oprávnění, sdílené složky jsou zobrazeny v konzole Konzola systému Windows SBS na kartě Sdílené složky.

  3. Po dokončení migrace sdílených dat se vraťte do Průvodce migrací na cílovém serveru, klepněte na tlačítko Úloha ukončena na stránce Migrace sdílených dat a poté klepněte na tlačítko Další.