Správa Vzdáleného webového pracoviště systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Přehled

Windows® Small Business Server 2008 Vzdálené webové pracoviště uživatelům umožňuje přístup k síťovým funkcím bez ohledu na to, zda jsou v kanceláři nebo mimo ni. Pomocí vzdáleného webového pracoviště mohou uživatelé kontrolovat e-mail a kalendáře, připojovat se k počítačům v zaměstnání a přecházet na interní web společnosti. Pomocí příslušných oprávnění mohou uživatelé také provádět určité úlohy správy.

Uživatelé mohou na vzdálené webové pracoviště přistupovat z webového prohlížeče v jakémkoli počítači připojeném k Internetu (například z domácího nebo přenosného počítače) přechodem na externí adresu počítače se systémem Windows SBS 2008. Touto externí adresou může být adresa URL (například https://www.contoso.com/remote) nebo externí IP adresa ve vaší síti (například remote.10.255.255.255/).

Po přechodu na internetovou adresu vzdáleného webového pracoviště musí uživatele zadat své uživatelské jméno v síti a heslo pro přístup na hlavní stránku vzdáleného webového pracoviště.

Předpoklady pro přístup na vzdálené webové pracoviště

Systém Windows SBS 2008 odešle uživatelům uvítací e-mail, který představuje úvod do síťových funkcí včetně vzdáleného webového pracoviště. Před tím, než uživatelé získají přístup do vzdáleného webového pracoviště, musí správci sítě splnit následující požadavky:

  • Uživatelé musí být členy skupin zabezpečení Remote Web Workplace Users nebo Domain Admins.

  • Systém Windows SBS 2008 musí umožňovat připojení přes porty TCP 80, 443, 987 a 3389.

  • Počítač používaný pro připojení ke vzdálenému webovému pracovišti musí povolovat připojení přes porty TCP 80, 443, 987 a 3389.

  • Směrovače v systému Windows SBS 2008 musí být nakonfigurovány na přesměrování internetového přenosu na porty TCP 80, 443, 987 a 3389.

  • Prohlížeč používaný k zobrazení vzdáleného webového pracoviště musí podporovat a přijímat soubory cookie. Jinak funkce Vzdálené webové pracoviště připojení odmítne.