Informace o zálohování

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud jsou pro vás sítě založené na serveru nové, následující částí obsahují koncepční informace, které vám pomohou porozumět, jak nastavit síť a jaký je účel některých informací, které shromáždíte před instalací systému Windows SBS 2008. Tyto informace slouží pouze jako reference, která vám pomůže začít, a nejsou vyčerpávající.

Další informace o vytváření sítí a konkrétních aplikací, které jsou součástí sady Windows SBS 2008 získáte na webu Microsoft TechNet (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=66683) a na webu Nápověda a podpora společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=30949).