Migrace interních webových stránek

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je volitelný úkol.

Tyto pokyny jsou určeny pro migraci ze systému Windows SBS 2003. Pokud provádíte migraci ze systému Windows SBS 2008, přečtěte si informace v tématu Migrace webových stránek SharePoint.

Migrace interních webových stránek

  1. V průvodci migrací, na stránce Domovská stránka průvodce migrací, klepněte na možnost Migrace webových stránek SharePoint a poté klepněte na tlačítko Další.

  2. Pokud nechcete migrovat interní webové stránky, klepněte na tlačítko Přeskočit úlohu a poté klepněte na tlačítko Další.

  3. Pokud chcete migrovat interní webové stránky, postupujte následovně:

    1. Proveďte všechny postupy v tématu Postupy prováděné na zdrojovém serveru.

    2. Proveďte všechny postupy v tématu Kroky prováděné na cílovém serveru.

    3. Po dokončení migrace interních webových stránek na cílový server se vraťte do Průvodce migrací, klepněte na tlačítko Úloha ukončena na stránce Migrace interních webových stránek a poté klepněte na tlačítko Další.

Poznámka

Pokud jste ke správě interních webových stránek na zdrojovém serveru používali vestavěný účet správce a pokud máte v úmyslu zakázat vestavěný účet správce, je nutné na cílový server přidat účet správce a poté ho nastavit jako správce interních webových stránek.