Sdílení dat

Platí pro: Windows SBS 2008

V síti se systémem Windows SBS 2008 lze k souborům přistupovat a sdílet je následujícími způsoby:

  • Složky v klientském počítači. Soubory v klientském počítači jsou určeny pro uživatele, který je přihlášený k počítači, a zpravidla nejsou sdíleny s jinými uživateli. Složka Dokumenty uživatele může být přesměrována na server nebo na něm uloženy a k žádným souborům na této složce nemají přístup jiní uživatelé. Chcete-li sdílet soubory, použijte interní web společnosti nebo sdílenou složku na serveru.

    Poznámka

    I když uživatelé mohou sdílet data, která mají uložena v klientských počítačích, doporučuje se, aby sdíleli data pouze na serveru. Sdílení dat na serveru pomáhá zajistit jejich pravidelné zálohování a pomáhá chránit klientský počítač před nechtěnými narušeními.

  • Interní web Interní web společnosti obsahuje knihovny dokumentů, kde mohou uživatelé sdílet dokumenty a soubory se spolupracovníky. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé přistupovat k souborům na tomto webu. Uživatelé se správnými oprávněními mohou vytvořit web v rámci interního webu organizace a omezit přístup vybraným uživatelům.

  • Sdílené složky na serveru. Pokud uživatelé mají správná oprávnění, mohou sdílet složku v počítači se systémem Windows SBS 2008. Tuto možnost by měli použít, pokud chtějí sdílet soubory s jinými uživateli a nemohou vytvořit web v rámci interního webu společnosti.