Obnovení dat serveru ze zálohy

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud ztratíte data systému nebo aplikace z důvodu selhání systému nebo přírodní katastrofy, můžete použít zálohy, které jste vytvořili pomocí Průvodce konfigurací zálohy serveru k obnovení operačního systému, souborů a složek, svazků a serveru Exchange Server a dat pro interní web nebo jiné aplikace služby Windows SharePoint Services.

Tento oddíl obsahuje informace a pokyny, které vám usnadní provedení následujících akcí: