Snížení úrovně zdrojového serveru a jeho odebrání ze sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Tyto pokyny jsou určeny pro migraci ze systému Windows SBS 2003. Pokud provádíte migraci ze systému Windows SBS 2008, přečtěte si informace v tématu Snížení verze zdrojového serveru a jeho odebrání ze sítě.

Po dokončení instalace systému Windows SBS 2008 a dokončení úloh v průvodci migrací je třeba provést tyto akce:

 • Odinstalace systému Exchange Server 2003

 • Fyzické odpojení tiskáren přímo připojených ke zdrojovému serveru

 • Snížení úrovně zdrojového serveru

 • Odebrání zdrojového serveru ze sítě

 • Úprava objektu zásad skupiny Aktualizace softwaru na cílovém serveru

 • Změna účelu zdrojového serveru

Odinstalace systému Exchange Server 2003

Důležité

Pokud přidáte uživatelské účty po přesunu poštovních schránek na cílový server a před odinstalací systému Exchange Server 2003 ze zdrojového serveru, jsou poštovní schránky přidány na zdrojový server. Toto je standardní chování. Poštovní schránky pro všechny uživatelské účty přidané v tomto časovém rozmezí je nutné přesunout na cílový server. Opakujte pokyny uvedené v tématu Migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange před tím, než provedete odinstalaci systému Exchange Server 2003.

Před snížením úrovně zdrojového serveru je nutné z něj odinstalovat systém Exchange Server 2003. Tím dojde k odebrání všech referencí ve službě AD DS na server Exchange na zdrojovém serveru. K odebrání serveru Exchange Server 2003 je třeba disk se systémem Windows Small Business Server 2003.

Informace o odinstalaci systému Exchange Server 2003 získáte v pokynech v části „To remove the last Exchange 2003 or Exchange 2000 server from an Exchange 2007 organization“ (Odebrání posledního serveru Exchange 2003 nebo Exchange 2000 z organizace Exchange 2007) článku znalostní báze „How to Remove the Last Legacy Exchange Server from an Organization“ (Postup odebrání posledního serveru Exchange starší verze z organizace) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99646) (stránky mohou být v angličtině).

Důležité

V kroku 4 tohoto postupu jsou uvedeny pokyny k odstranění systému Exchange Server 2003 pomocí možnosti Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Chcete-li odebrat systém Exchange Server 2003 ze zdrojového serveru, klepněte na položku Windows Small Business Server  2003 v okně Přidat nebo odebrat programy a poté klepněte na tlačítko Odebrat. Postup dokončete podle pokynů.

Fyzické odpojení tiskáren přímo připojených ke zdrojovému serveru

Před odpojením zdrojového serveru je třeba fyzicky odpojit jakékoli tiskárny, které jsou přímo připojené ke zdrojovému serveru a které jsou sdíleny prostřednictvím zdrojového serveru. Ujistěte se, že u tiskáren, které byly přímo připojeny ke zdrojovému serveru, nezbývají žádné objekty služby Active Directory. Tiskárny lze pak přímo připojit k cílovému serveru a sdílet ze systému Windows SBS 2008.

Snížení úrovně zdrojového serveru

Musíte snížit úroveň zdrojového serveru z role řadiče domény služby AD DS (Active Directory Domain Services) na roli členského serveru domény.

Důležité

Zdrojový i cílový server musí být v době aktualizace změn Zásad skupiny v klientských počítačích připojeny k síti. Pokud se chystáte zdrojový server demontovat a odpojit od sítě, musí být nastavení zásady skupiny použito u všech klientských počítačů.

Vynucení aktualizace Zásada skupiny v klientském počítači

 1. Přihlaste se ke klientskému počítači jako správce.

 2. Klepněte na tlačítko Start, dále na položku Všechny programy, poté na položku Příslušenství, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.

 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz gpupdate /force a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Dokončení procesu může vyžadovat odhlášení a opětovné přihlášení. Potvrďte volbu kliknutím na tlačítko Ano.

Snížení úrovně zdrojového serveru

 1. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz dcpromo a pak klepněte na tlačítko OK.

 2. Klepněte dvakrát na tlačítko Další.

  Důležité

  Nezaškrtávejte políčko Tento server je posledním řadičem domény.

 3. V dialogovém okně Souhrn je uvedena informace, že služba AD DS (Active Directory Domain Services) bude odebrána z počítače a že se server stane členem domény. Klepněte na tlačítko Další.

 4. Klepněte na tlačítko Dokončit. Zdrojový server se restartuje.

 5. Po restartu zdrojového serveru, před jeho odpojením ze sítě, z něj vytvořte člena pracovní skupiny.

Poté, co ze zdrojového serveru vytvoříte člena pracovní skupiny a odpojíte ho ze sítě, je třeba ho odebrat ze služby AD DS na cílovém serveru.

Odebrání zdrojového serveru ze služby AD DS

 1. Na cílovém serveru klepněte na tlačítko Start, poté klepněte na možnost Nástroje pro správu a nakonec klepněte na možnost Uživatelé a počítače služby Active Directory.

 2. V okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. v navigačním podokně Uživatelé a počítače služby Active Directory rozbalte název domény, rozbalte položku Společnost, rozbalte položku Počítače a nakonec rozbalte položku PočítačeSBS.

 4. Pokud je název zdrojového serveru stále uveden v seznamu serverů, klepněte na tlačítko Odstranit a poté klepněte na tlačítko Ano.

 5. Zkontrolujte, že zdrojový server není uveden v seznamu a poté uzavřete okno Uživatelé a počítače služby Active Directory.

Odebrání zdrojového serveru ze sítě

Odpojte zdrojový server ze sítě a ponechejte jej nejméně jeden týden dostupný pro případ, že nebyla přenesena některá důležitá data.

Úprava objektu zásad skupiny Aktualizace softwaru na cílovém serveru

Po odpojení a odebrání zdrojového serveru je server nadále součástí rozsahu objektu zásad skupiny (GPO) služby Update Services. Nyní se jedná o neřešitelný identifikátor zabezpečení (SID), který by měl být odebrán z konzoly Správa zásad skupiny na cílovém serveru.

Aktualizace objektu zásad skupiny Aktualizace softwaru

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Nástroje pro správu a potom na položku Správa zásad skupiny.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V konzole Správa zásad skupiny rozbalte v navigačním podokně položku **Stromová struktura:**Název domény, rozbalte složku Domény, rozbalte složku Název domény a pak rozbalte složku Objekty zásad skupiny.

 4. Klikněte na možnost Zásada Serverové počítače služby Update Services.

 5. V podokně výsledků klepněte na kartu Rozsah.

 6. V části Filtrování zabezpečení klikněte na objekt začínající S-1-5. Jedná se o identifikátor SID zdrojového serveru.

 7. Klikněte na tlačítko Odebrat a potom na tlačítko OK.

Změna účelu zdrojového serveru

Po odinstalaci serveru Exchange a snížení úrovně zdrojového serveru není server ve stavu V pořádku. Pokud chcete změnit účel zdrojového serveru, nejjednodušší cestou je jeho naformátování, instalace serverového operačního systému a nastavení jako doplňkový server.

Další informace naleznete v tématu „Implementing a Second Server on Your Windows Small Business Server 2008 Network“ (Implementace druhého serveru v síti systému Windows Small Business Server 2008) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104875) (stránky mohou být v angličtině).