Instalace systému Windows Small Business Server 2008 v režimu migrace

Platí pro: Windows SBS 2008

V síti můžete mít pouze jeden server, na kterém běží systém Windows SBS 2008, a tento server musí být pro síť řadičem domény.

Důležité

Na rozdíl od předchozích verzí systém Windows SBS 2008 vyžaduje 64bitový server. Systém Windows SBS 2008 nepodporuje architekturu 32bitových procesorů.

Při instalaci systému Windows SBS 2008 v režimu migrace jsou prováděny následující úkoly:

 • Systém Windows SBS 2008 je nainstalován a nakonfigurován na cílovém serveru.

 • Cílový server je připojen do existující domény. Zdrojový i cílový server mohou být až do dokončení procesu migrace členy služby AD DS (Active Directory Domain Services). Po ukončení migrace musíte zdrojový server ze sítě během 21 dní odebrat.

  Poznámka

  Během 21 dní poskytnuté lhůty je do protokolu událostí každý den přidána chybová zpráva, dokud zdrojový server neodeberete ze sítě. Chybová zpráva obsahuje následující text: „Ve vaší doméně bylo zjištěno více řadičů domény se systémem Windows Server 2003 for Small Business Server. Chcete-li zabránit vypnutí počítače v budoucnu, je nutné ponechat v doméně pouze jeden řadič a ostatní odebrat.“ Po uplynutí poskytnuté lhůty 21 dní bude zdrojový server vypnut.

 • Role hlavního operačního serveru (známé též jako role FSMO – Flexible Single Master Operations) jsou přeneseny ze zdrojového serveru na cílový server. Role hlavního operačního serveru ve službě AD DS jsou specializované úkoly řadiče domény, které se používají tehdy, kdy standardní přenosy dat a metody aktualizace nejsou adekvátní. Když se z cílového serveru stane řadič domény, musí zastávat role hlavního operačního serveru.

 • Z cílového serveru se stane server globálního katalogu. Server globálního katalogu je řadič domény, který spravuje úložiště distribuovaných dat. Obsahuje prohledatelnou částečnou reprezentaci všech objektů ve všech doménách doménové struktury služby AD DS.

 • Z cílového serveru se stane server pro licencování webů.

 • Na cílovém serveru je nainstalována a nakonfigurována služba serveru DHCP. V síti systému Windows SBS 2008 může být aktivní pouze jedna služba serveru DHCP. Odpovědnost za správu služby serveru DHCP je přenesena ze zdrojového serveru na cílový server.

  Poznámka

  Před zahájením migrace je třeba povolit službu serveru DHCP na zdrojovém serveru, ne na směrovači.

Instalace systému Windows Small Business Server 2008 na cílový server

 1. Zapněte cílový server a do mechaniky DVD vložte disk DVD1 se systémem Windows SBS 2008. Zobrazí-li se zpráva s dotazem, zda chcete spustit systém z disku CD nebo DVD, potvrďte ji stisknutím libovolné klávesy.

  Poznámka

  Jestliže se cílový server nespustí z disku DVD, restartujte počítač a zkontrolujte, zda je v nastavení systému BIOS jednotka DVD uvedena jako první v pořadí spouštění. Další informace o změnách pořadí spouštění v nastavení systému BIOS naleznete v dokumentaci výrobce hardwaru.

  Poznámka

  Pokud je vyměnitelné médium obsahující soubor odpovědí zařízení USB, je nutné změnit pořadí spouštění v nastavení systému BIOS a zajistit, aby se server nepokoušel o spuštění ze zařízení USB.

 2. Instalační průvodce zahájí kopírování souborů do paměti.

 3. Zkontrolujte jazykové a místní předvolby a klepněte na tlačítko Další.

 4. Připojte k cílovému serveru zařízení USB nebo jiné vyměnitelné zařízení obsahující soubor odpovědí pro migraci a klepněte na tlačítko Nainstalovat.

  Poznámka

  Soubor odpovědí pro migraci je automaticky detekován v kořenovém adresáři libovolné jednotky. Pokud je soubor odpovědí pro migraci nakonfigurován ke spuštění bezobslužné instalace, použije migrace hodnoty ze souboru, a pokud nejsou neplatné nebo pokud v souboru odpovědí nechybí, nejste vyzváni k jejich zadání.

 5. Na stránce Zadejte kód Product Key pro aktivaci zadejte do textového pole svůj kód Product Key a klepněte na tlačítko Další.

 6. Přečtěte si licenční podmínky. Pokud s nimi souhlasíte, zaškrtněte políčko Souhlasím s licenčními podmínkami a pak klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  Pokud se rozhodnete nepřijmout licenční podmínky, nebude instalace pokračovat.

 7. Na stránce Jaký typ instalace požadujete? klepněte na tlačítko Vlastní (upřesnit).

 8. Pokud potřebujete pro hardware serveru nainstalovat ovladače, na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? klepněte na tlačítko Možnosti jednotky (upřesnit) a poté klepněte na tlačítko Načíst ovladač.

  1. Vložte médium s ovladači a klepněte na tlačítko Procházet v dialogovém okně Načíst ovladač.

  2. Vyhledejte umístění ovladačů a klepněte na tlačítko OK.

  3. Po ukončení instalace ovladačů klepněte na stránce Vyberte ovladač, který chcete nainstalovat na tlačítko Další. Vrátíte se na stránku Kam chcete systém Windows nainstalovat?.

 9. Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? vytvořte a vyberte oddíl, do kterého chcete nainstalovat operační systém.

  1. Pokud pevný disk, který chcete použít, není uveden v seznamu, jako například disk SATA (Serial Advanced Technology Attachment), je nutné pro něho stáhnout ovladač. Ovladač zařízení získejte od výrobce a uložte jej na vyměnitelné médium (například na jednotku USB). Vložte vyměnitelné médium do serveru, klepněte na tlačítko Možnosti jednotky (upřesnit) a poté klepněte na tlačítko Načíst ovladač. Po načtení ovladače a zobrazení pevného disku v seznamu proveďte část c nebo d.

  2. Chcete-li vytvořit oddíl z místa nerozděleného na oddíly, klepněte na pevný disk, který chcete rozdělit na oddíly, klepněte na položku Možnosti jednotky (rozšířené), klepněte na tlačítko Nový a pak do textového pole zadejte velikost oddílu. Pokud například používáte doporučenou velikost oddílu 60 GB, zadejte hodnotu 60000 a pak klepněte na tlačítko Použít. Po vytvoření oddílu klepněte na tlačítko Další. Oddíl je před pokračováním naformátován.

  3. Chcete-li vytvořit oddíl využívající veškeré místo nerozdělené na oddíly, klepněte na jednotku pevného disku, na níž chcete vytvořit oddíl, klepněte na možnost Možnosti jednotky (rozšířené), klepněte na tlačítko Nový a klepnutím na tlačítko Použít přijměte výchozí velikost oddílu. Po vytvoření oddílu klepněte na tlačítko Další. Oddíl je před pokračováním naformátován.

   Důležité

   Po dokončení tohoto kroku nelze změnit oddíl, na který nainstalujete operační systém.

 10. Operační systém je nainstalován na vybraný oddíl – trvá to několik minut. Po instalaci operačního systému se cílový server restartuje.

 11. Když je soubor odpovědí pro migraci úspěšně detekován, zobrazí se stránka Zahájení migrace. Je třeba klepnout na zaškrtávací políčko Mám aktuální zálohu a na políčko Přečetl(a) jsem si nejaktuálnější verzi Průvodce migrací. Poté můžete klepnout na tlačítko další.

  Důležité

  Protože proces migrace provede na zdrojovém serveru trvalé změny, je důležité mít jeho aktuální ověřenou zálohu. Pokud se během migrace setkáte s problémy a potřebujete zdrojový server vrátit do původního stavu, je nutné obnovit zálohu. Je také důležité, abyste si před zahájením migrace přečetli Průvodce migrací, protože tento proces je složitý a vyžaduje jisté přípravné kroky na zdrojovém serveru. Průvodce migrací pomáhá zajistit úspěšnou migraci na systém Windows SBS 2008.

  Poznámka

  Pokud je soubor odpovědí pro migraci nakonfigurován pro bezobslužný režim, kroky 11 až 15 jsou provedeny automaticky (pokud nejsou informace v souboru odpovědí pro migraci neplatné nebo pokud nechybí).

  Poznámka

  Pokud je soubor odpovědí pro migraci nakonfigurován pro režim s obsluhou, textová pole na následujících stránkách instalace jsou vyplněny informacemi, které jste zadali do souboru odpovědí pro migraci. Pokud není údaj správný, můžete ho před klepnutím na tlačítko Další změnit.

 12. Na stránce Kontrola nastavení hodin a časového pásma klepněte na položku Otevřít dialogové okno Datum a čas a zkontrolovat nastavení hodin a časového pásma. Zkontrolujte nastavení data, času a časového pásma pro server. Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

 13. Na stránce Síťové informace o zdrojovém a cílovém serveru ověřte správnost IP adres zdrojového a cílového serveru a výchozí brány. Pokud je to vhodné, klepněte na zaškrtávací políčko Služba DHCP je spuštěna na zdrojovém serveru. Pak klepněte na tlačítko Další.

 14. Na stránce Informace o zdrojovém a cílovém serveru ověřte, zda jsou správné informace o zdrojovém serveru, o účtu správce domény, o cílovém serveru a o certifikační autoritě, a poté klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka

  Po dokončení tohoto kroku nebude možné název cílového serveru nebo název interní domény změnit.

 15. Na stránce Získejte důležité aktualizace, pokud je cílový server připojen k internetu, klepněte na možnost Získat nejnovější aktualizace instalace online (doporučeno). Pokud není připojen k internetu, klepněte na položku Nezískávat nejnovější aktualizace instalace. Po skončení instalace a po konfiguraci přístupu k internetu můžete přejít online a získat nejaktuálnější aktualizace.

 16. Pokud jste vybrali tuto možnost, zobrazí se stránka Probíhá připojování k serveru a dojde ke stažení nejnovějších aktualizací instalace.

 17. Na stránce Informace o společnosti ověřte správnost informací a pak klepněte na tlačítko Další. Tyto informace budou použity ke konfiguraci nástrojů serveru, abyste nemuseli stejné informace zadávat vícekrát.

 18. Stránka Rozbalování a instalace souborů zobrazí postup posledního procesu instalace. Po skončení instalace systému Windows SBS 2008 se server restartuje.

 19. Po restartování serveru se zobrazí stránka Instalace byla dokončena. Klepnutím na tlačítko Spustit průvodce migrací zavřete stránku a začněte používat konzolu Konzola systému Windows SBS. Na úvodní stránce konzoly Konzola systému Windows SBS se zobrazí přípravné úkoly.

  Pokud je instalace dokončena s problémy, dojde k zobrazení stránky Instalace byla dokončena. Klepnutím na možnost Zobrazit problémy s instalací stránku zavřete a prohlédněte si uvedené problémy. Po zavření stránky konzola Konzola systému Windows SBS zobrazí úvodní stránku s přípravnými úkoly, kde můžete začít používat cílový server a řešit vzniklé problémy.

 20. Chcete-li dokončit proces migrace, musíte migrovat nastavení a data ze zdrojového serveru na cílový server pomocí Průvodce migrací. Informace o používání Průvodce migrací naleznete v tématu Migrace nastavení a dat na cílový server.

  Poznámka

  Můžete obdržet varovnou zprávu týkající se kompatibility programů pro přihlašovací skript systému Windows SBS 2003. Klepnutím na tlačítko Storno zprávu s upozorněním uzavřete. Chcete-li vyřešit problém, musíte zakázat nebo odstranit přihlašovací skript. Další informace naleznete v tématu Odstranění starších přihlašovacích skriptů.

 • Pokud je během instalace systému Windows SBS 2008 počítač uzamčen a před tím než je cílový server povýšen na řadič domény, můžete počítač odemknout pomocí vestavěného účtu správce – pole s heslem ponechte prázdné.

 • Pokud je během instalace systému Windows SBS 2008 počítač uzamčen a poté co je cílový server povýšen na řadič domény, můžete počítač odemknout pomocí účtu správce a hesla zadaného do souboru odpovědí pro migraci.

 • Po skončení instalace jste automaticky přihlášeni pomocí uživatelského účtu a hesla správce, které jste zadali do souboru odpovědí pro migraci.

 • Chcete-li zabránit potížím, když uživatelé přidávají do svých klientských počítačů tiskárny, zajistěte, aby byly pro vaše sdílené tiskárny v síti dostupné 64bitové ovladače.