Svazky a oddíly

Platí pro: Windows SBS 2008

Výkon serveru lze zlepšit oddělením umístění instalace operačního systému od umístění uložených dat. To lze provést během instalace vytvořením více oddílů na jedné jednotce pevného disku nebo pomocí více jednotek pevného disku, jak uvádí Obrázek 7.

f8acf020-d5ac-4cfb-bdd2-47a204d6c46a

Oddíl je část pevného disku, který funguje jako fyzicky samostatná jednotka. Po naformátování oddílu a přiřazení písmene jednotky se oddíl označuje jako jednotka. Pokud při instalaci operačního systému vytvoříte oddíly, můžete rozdělit využití jednotky pevného disku. Pokud například používáte jednu jednotku pevného disku a vytvoříte na ní dva oddíly, můžete nainstalovat operační systém a aplikace v prvním oddílu a uložit data uživatele do druhého oddílu. Chcete-li vytvořit tři oddíly, můžete použít jeden oddíl pro operační systém, jeden pro datové složky využívané aplikacemi a jeden pro uživatelská data.

Pokud na serveru máte nainstalovaných více jednotek pevného disku, je vhodné ukládat data na jinou jednotku, než na níž je nainstalovaný operační systém. Další možností je vytvoření svazků s tolerancí vůči chybám. Svazky s tolerancí vůči chybám pomáhají chránit váš operační systém a data. Může se jednat o zrcadlené svazky nebo svazky RAID-5.

  1. Zrcadlený svazek   Svazek odolný proti chybám, který duplikuje (zrcadlí) data na dvou jednotkách pevného disku. Zrcadlený svazek je vždy umístěn na jiné jednotce pevného disku než původní data. Pokud jedna z jednotek pevného disku selže a data na této jednotce nebudou dostupná, systém je nadále v provozu a využívá neovlivněnou jednotku.

  2. Svazek RAID-5   Svazek odolný proti chybám, který obsahuje data a paritu nesouvisle rozložené mezi tři nebo více jednotek pevného disku. Parita je vypočtená hodnota, která slouží k rekonstrukci dat po selhání pevného disku. Pomocí pole RAID-5 je možné data znovu vytvořit, a to i v případě selhání jednotky pevného disku.

    RAID-5 se zpravidla konfiguruje prostřednictvím hardwaru a vyžaduje ovladač jednotky pevného disku RAID. Pokud tuto možnost zvolíte, je třeba podle pokynů výrobce hardwaru rozdělit jednotky pevného disku do oddílů.