Konfigurace funkcí vzdáleného webového pracoviště

Platí pro: Windows SBS 2008

Tento oddíl obsahuje pokyny, které vám usnadní provedení následujících akcí:

Povolení nebo zakázání Vzdáleného webového přístupu

Povolení nebo zakázání oddílů v Seznamu odkazů Vzdáleného webového přístupu

Přidání nebo odebrání odkazů na domovské stránce webu Vzdáleného webového přístupu

Přidělení přístupu uživatelů na Vzdálený webový přístup

Přidělení oprávnění uživatelů k prohlížení odkazů na vzdálené webové pracoviště

Vlastní nastavení vzhledu Vzdáleného webového pracoviště