Povolení připojení ke vzdálené ploše v počítači

Platí pro: Windows SBS 2008

Povolení připojení ke vzdálené ploše v počítači se systémem Windows Vista

 1. V klientském počítači se systémem Windows Vista klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na ikonu Systém. Zobrazí se ovládací panel Systém.

 2. V části Úlohy klepněte na položku Vzdálená nastavení. Zobrazí se stránka Vlastnosti systému.

 3. V části Vzdálená plocha zaškrtněte políčko Povolit připojení počítačů s jakoukoli verzí Vzdálené plochy nebo Umožnit připojení pouze těch počítačů, v nichž je spuštěna Vzdálená plocha s ověřováním na úrovni sítě a potom klepněte na tlačítko Vybrat uživatele. Zobrazí se dialogové okno Uživatelé vzdálené plochy.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialogové okno Vybrat uživatele a skupiny. Zadejte uživatelská jména osob, kterým chcete povolit navázání vzdáleného připojení k počítači, a klepněte na tlačítko OK.

 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Uživatelé vzdálené plochy.

 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete stránku Vlastnosti systému.

Povolení připojení ke vzdálené ploše v počítači se systémem Windows XP

 1. V klientském počítači se systémem Windows XP klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na ikonu Systém. Zobrazí se stránka Vlastnosti systému.

 2. Klepněte na kartu Vzdálený přístup.

 3. Ve skupinovém rámečku Vzdálená plocha zaškrtněte políčko Povolit připojení vzdálených uživatelů k tomuto počítači a potom klepněte na tlačítko Vybrat vzdálené uživatele. Zobrazí se dialogové okno Uživatelé vzdálené plochy.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se dialogové okno Vyberte uživatele. Zadejte uživatelská jména osob, kterým chcete povolit navázání vzdáleného připojení k počítači, a klepněte na tlačítko OK.

 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Uživatelé vzdálené plochy.

 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete stránku Vlastnosti systému.