Instalace nejnovějších aktualizací Service Pack

Platí pro: Windows SBS 2008

Na zdrojový server důrazně doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizace Service Pack. Před instalací aktualizace Service Pack je vhodné server zálohovat.

Ověření, zda je na serveru nainstalována aktualizace Service Pack 1 pro systém Windows Small Business Server 2003

 1. Spusťte nástroj Registry Editor (Editor registru) a vyhledejte následující položku registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinesServer\ServicePackNumber

  Pokud má hodnotu 0x00000001, je aktualizace Service Pack 1 (SP1) pro systém Windows SBS 2003 nainstalována. Ukončete nástroj Registry Editor (Editor registru).

 2. Pokud aktualizace SP1 pro systém Windows SBS 2003 není nainstalována, nainstalujte ji. Můžete ji stáhnout z webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=46690).

  Důležité

  Aktualizaci SP1 pro systém Windows SBS 2003 je třeba nainstalovat před instalací aktualizace SP2 pro operační systém Windows Server® 2003. Zajistí se tím instalace správné verze rozhraní Microsoft .NET Framework.

Ověření, zda je na serveru nainstalována aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows Server 2003

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz My Computer (Tento počítač) a potom klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).

 2. Verze systému Windows SBS 2003 nebo Windows SBS 2003 R2 se zobrazí na kartě General (Obecné) v části System (Systém).

 3. Pokud zde není uvedena aktualizace Service Pack 2, je třeba nainstalovat aktualizaci SP2 pro systém Windows Server 2003, jinak by mohlo dojít k problémům během migrace. Aktualizaci SP2 pro systém Windows Server 2003 můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=98932 (stránka může být v angličtině).

Poznámka

Pokud se po instalaci této aktualizace Service Pack vyskytnou problémy se sítí, vyhledejte článek 936594 na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20167 (stránka může být v angličtině).

Poznámka

Chcete-li získat další informace o doporučených postupech a známých potížích souvisejících s aktualizací SP2 pro systém Windows Server 2003, vyhledejte článek 939421 na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20167 (stránka může být v angličtině).

Ověření, zda je na serveru nainstalována aktualizace Service Pack 2 pro Exchange Server 2003

 1. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start a na příkaz Server Management (Správa serveru).

 2. V navigačním podokně konzoly Server Management (Správa serveru) rozbalte položku Advanced Management (Pokročilá správa), dále položku <Název_domény> (Exchange) a potom položku Administrative Groups (Skupiny správy).

  Poznámka

  Pokud položka Administrative Groups (Skupiny správy) není zobrazena, klepněte pravým tlačítkem myši na položku <Název_domény> (Exchange) a potom klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti). Na kartě General (Obecné) zaškrtněte políčko Display administrative groups (Zobrazit skupiny správy) a klepněte na tlačítko OK. Pravděpodobně bude nutné konzolu Server Management (Správa serveru) restartovat, aby se změna projevila.

 3. Postupně rozbalte položky Exchange Administrative Group (Skupina správy serveru Exchange), First administrative group (První skupina správy) a Servers (Servery), potom klepněte pravým tlačítkem myši na název serveru a klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti). Verze bude uvedena na kartě General (Obecné).

 4. Jestliže není nainstalována, nainstalujte aktualizaci SP2 pro Exchange Server 2003. Aktualizaci SP2 pro Exchange Server 2003 můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=98933 (stránka může být v angličtině).

Poznámka

Systém Windows SBS 2008 nemá přímou podporu migrace služby Windows SharePoint® Services 3.0 nebo Windows Server Update Services 3.0 ze systému Windows SBS 2003 do systému Windows SBS 2008. Informace o migraci služby Windows SharePoint Services 3.0 najdete na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115335 (stránka může být v angličtině).

Ověření, zda je na serveru nainstalována aktualizace Service Pack 3 pro službu Windows SharePoint Services 2.0

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Control Panel (Ovládací panely) a potom na ikonu Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy).

 2. Klepněte na položku Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 a potom na možnost Click here for support information (Klepnutím sem zobrazíte informace o podpoře). Je-li číslo verze 11.0.8173.0, je aktualizace SP3 pro službu Windows SharePoint Services 2.0 nainstalována.

 3. Pokud není nainstalována, nainstalujte aktualizaci SP3 pro službu Windows SharePoint Services 2.0. Můžete ji stáhnout z webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=101615 (stránka může být v angličtině).

 4. Provedením následujícího postupu ověřte, zda je správně aktualizován web CompanyWeb:

  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Administrative Tools (Nástroje pro správu) a pak na položku SharePoint Central Administration (Centrální správa SharePoint).

  2. Na stránce Central Administration (Centrální správa) klepněte na položku Configure virtual server settings (Konfigurovat nastavení virtuálního serveru) v části Virtual Server Configuration (Konfigurace virtuálního serveru).

  3. Na stránce Virtual Server List (Seznam virtuálních serverů) ověřte, zda verze webu CompanyWeb je 6.0.2.8165.

 5. Jestliže číslo verze webu CompanyWeb není správné, vynuťte upgrade databáze obsahu a konfigurační databáze pomocí nástroje příkazového řádku Stsadm.exe. Postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Run (Spustit), zadejte řetězec cmd do pole Open (Otevřít) a potom klepněte na tlačítko OK.

  2. Na příkazovém řádku zadejte následující řádky a za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:

   cd /d \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\Bin

   stsadm -o upgrade -forceupgrade -url http://companyweb

  3. Zadejte příkaz exit a stisknutím klávesy ENTER zavřete okno Command Prompt (Příkazový řádek).

Ověření, zda je nainstalována aktualizace Service Pack 1 pro službu Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0

 1. Na zdrojovém serveru ověřte, zda má knihovna MSXML6.dll verzi 6.10.1129.0 nebo vyšší. Knihovnu MSXML6.dll najdete ve složce %Systémová_jednotka%:\Windows\System32.

 2. V případě potřeby můžete službu MSXML 6.0 stáhnout z webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87548 (stránka může být v angličtině).

Ověření, zda je nainstalováno rozhraní .NET Framework 2.0

 1. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start a na příkaz Control Panel (Ovládací panely).

 2. Poklepejte na položku Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy).

 3. Zkontrolujte, zda je v seznamu programů uvedeno rozhraní .NET Framework 2.0. Pokud není, můžete je stáhnout z webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104397 (stránka může být v angličtině).

Instalace aktualizace Service Pack 2 pro nástroj Microsoft SQL Server Management Studio Express

 • Stáhněte 32bitovou verzi aktualizace Service Pack 2 pro nástroj Microsoft SQL Server® Management Studio Express (MSSMSE) a nainstalujte ji na zdrojový server. Tuto aktualizaci Service Pack můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104395 (stránka může být v angličtině).

 • Pokud byly vaše databáze služby Windows SharePoint Services migrovány na SQL Server 2000, můžete k instalaci této aktualizace Service Pack použít také nativní nástroj SQL Server 2000 Enterprise Manager v systému Windows SBS 2003.