Přiřazení uživatelského účtu ke klientskému počítači

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přiřazení uživatelského účtu ke klientskému počítači

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na položku Síť a pak klepněte na kartu Počítače.

  3. V seznamu počítačů klepněte pravým tlačítkem myši na počítač, ke kterému chcete přiřadit uživatelský účet, a pak klepněte na příkaz Zobrazit vlastnosti počítače. Zobrazí se stránka Vlastnosti počítače.

  4. Klepněte na kartu Přístup uživatele.

  5. V seznamu uživatelských účtů vyberte uživatelský účet, který chcete přiřadit k počítači.

  6. V rozevíracím seznamu vyberte úroveň přístupu, kterou chcete uživateli přiřadit, a pak klepněte na tlačítko OK.