Virtuální privátní sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Virtuální privátní síť (VPN) je vzdálené připojení k serveru organizace přes Internet. Připojení VPN rozšiřuje privátní sítě, takže uživatelé mohou získat přístup k síťovým prostředkům ze vzdáleného počítače stejně, jako by pracovali v místní síti ve své kanceláři.

Poznámka

Síť VPN doporučujeme nastavit pouze v případě, že potřebám vaší organizace nevyhovuje Vzdálené webové pracoviště. Vzdálené webové pracoviště sice poskytuje vzdálený přístup k některým síťovým prostředkům, ale některé firemní aplikace vyžadují, aby byl počítač připojen k síti. V těchto situacích můžete použít virtuální privátní síť.

Další informace o nastavení Vzdáleného webového pracoviště v systému Windows SBS 2008 najdete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=105270) (stránka může být v angličtině).

Síť VPN není povolována během instalace systému Windows SBS 2008. Před povolením sítě VPN je třeba nejprve nastavit internetovou adresu pomocí úlohy v části Začínáme.

Systém Windows SBS 2008 nepodporuje vytáčená připojení pomocí modemu. Pro přístup k serveru pomocí připojení VPN potřebují uživatelé širokopásmové připojení k Internetu.