Konfigurace internetové adresy pro migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je povinná úloha.

Důležité

Po dokončení průvodce Správa internetových adres není Outlook Web Access (OWA) dostupný pro mobilní uživatele, dokud nedokončíte migraci poštovních schránek a nastavení Exchange Serveru na cílový server. Průvodce Správa internetových adres změní adresu URL OWA z https://domain.com/exchange na https://domain.com/owa a zdrojový server už nemůže zpracovávat požadavky na adresu https://domain.com/exchange. Doporučujeme, abyste uživatelům předem oznámili, že dojde k této změně, a abyste co nejdřív dokončili kroky popsané v tématu Migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange.

Konfigurace internetové adresy

 1. V Průvodci migrací udělejte na domovské stránce průvodce migrací následující kroky:

  1. Klikněte na Konfigurace internetové adresy a potom na Další.

  2. Na stránce Konfigurace internetové adresy klikněte na Spustit průvodce Správa internetových adres.

  3. Dokončete Průvodce připojením k Internetu. Informace o tom, jak projít kroky tohoto průvodce, najdete v části Nastavení internetové adresy v článku Správa sítě systému Windows Small Business Server 2008 na webu Microsoftu (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104283).

 2. Po dokončení průvodce klikněte na stránce Konfigurace internetové adresy na Úloha ukončena a potom klikněte na Další. Tato úloha bude mít na domovská stránce průvodce migrací označení Dokončeno.

Pokud váš směrovač nepodporuje architekturu UPnP nebo pokud je architektura UPnP zakázaná, může být vedle názvu směrovače žlutá ikona s upozorněním. Zkontrolujte, že jsou otevřené následující porty a že jsou tyto porty směrované na IP adresu cílového serveru:

 • Port 25 – e-mail SMTP

 • Port 80 – webové přenosy HTTP

 • Port 443 – webové přenosy HTTPS

 • Port 987 – webové přenosy HTTPS pro Windows SharePoint Services přes Vzdálené webové pracoviště

 • Port 1723 – VPN, pokud na cílovém serveru plánujete povolit VPN Možná budete muset na směrovači povolit taky předávání protokolu PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol).