Odebrání klientského počítače ze sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Odebrání klientského počítače ze sítě

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na položku Síť a pak klepněte na kartu Počítače.

  3. V seznamu počítačů klepněte pravým tlačítkem myši na počítač, který chcete odebrat ze sítě, a pak klepněte na položku OdebratPočítač (kde Počítač je název počítače, který chcete odebrat).