Odebrání starých objektů zásad skupiny

Platí pro: Windows SBS 2008

Objekty zásad skupiny (GPO) systému Windows SBS 2008 jsou aktualizovány a představují nadmnožinu objektů zásad skupiny systému Windows SBS 2003. Pro systém Windows SBS 2008 je třeba ručně odstranit několik objektů zásad skupiny a filtrů rozhraní WMI systému Windows SBS 2003, aby se zabránilo konfliktům s objekty zásad skupiny a filtry rozhraní WMI systému Windows SBS 2008.

Poznámka

Pokud jste upravili původní objekty zásad skupiny systému Windows SBS 2003, měli byste uložit jejich kopie do jiného umístění a potom je ze systému Windows SBS 2003 odstranit.

Odebrání starých objektů zásad skupiny ze systému Windows Small Business Server 2003

 1. Přihlaste se ke zdrojovému serveru pomocí účtu správce.

 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Server Management (Správa serveru).

 3. V navigačním podokně postupně klepněte na položky Advanced Management (Pokročilá správa), Group Policy Management (Správa zásad skupiny) a Forest (Doménová struktura): <Název_vaší_domény>.

 4. Klepněte postupně na položky Domains (Domény), <Název_vaší_domény> a Group Policy Objects (Objekty zásad skupiny).

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Small Business Server Auditing Policy (Zásady auditování systému Small Business Server), na příkaz Delete (Odstranit) a potom na tlačítko OK.

 6. Opakujte krok 5 a odstraňte následující objekty zásad skupiny:

  • Small Business Server Client Computer (Klientský počítač systému Small Business Server)

  • Small Business Server Domain Password Policy (Zásady hesel v doméně systému Small Business Server)

   Zásady hesla v systému Windows SBS 2008 vynucují silná hesla ve výchozím nastavení a dialogové okno Zásady hesla v konzole systému Windows SBS zapíše konfiguraci do výchozí zásady domény. Konfigurace zásady hesla není zapsána do objektu zásady hesla domény systému Small Business Server jako v systému Windows SBS 2003. Chcete-li zásady hesla systému Windows SBS 2003 ponechat, postupujte podle pokynů v části Ponechání zásady hesla systému Windows SBS a teprve potom odstraňte zásadu hesla domény systému Small Business Server.

  • Small Business Server Internet Connection Firewall (Brána firewall pro připojení k Internetu systému Small Business Server)

  • Small Business Server Lockout Policy (Zásady zamknutí systému Small Business Server)

  • Small Business Server Remote Assistance Policy (Zásady vzdálené pomoci systému Small Business Server)

  • Small Business Server Windows Firewall (Brána Windows Firewall systému Small Business Server)

  • Small Business Server Windows Vista Policy (Zásady systému Small Business Server pro systém Windows Vista)

  • Small Business Server Update services Client Computer Policy (Zásady klientského počítače služby Update Services systému Small Business Server)

  • Small Business Server Update Services Common Settings Policy (Zásady společných nastavení služby Update Services systému Small Business Server)

  • Small Business Server Update Services Server Computer Policy (Zásady serverového počítače služby Update Services systému Small Business Server)

   Poznámka

   Ve vaší instalaci systému Windows SBS 2003 nemusí být obsaženy všechny tyto objekty zásad skupiny.

 7. Ověřte, zda byly všechny tyto objekty zásad skupiny odstraněny.

Ponechání zásady hesla systému Windows SBS 2003

 1. V konzole systému Windows SBS klikněte v navigačním pruhu na kartu Uživatelé a skupiny a potom na kartu Uživatelé.

 2. V podokně úloh klikněte na položku Změnit zásady hesla.

 3. Změňte zásadu hesla tak, aby odpovídala zásadě hesla pro systém Windows SBS 2003, a klikněte na tlačítko OK.

 4. Odstraňte objekt zásad skupiny Heslo domény serveru.

Odebrání filtrů rozhraní WMI ze systému Windows Small Business Server 2003

 1. Přihlaste se ke zdrojovému serveru pomocí účtu správce.

 2. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Správa serverů.

 3. V navigačním podokně postupně klikněte na položky Advanced Management (Pokročilá správa), Group Policy Management (Správa zásad skupiny) a Forest (Doménová struktura): <Název_vaší_domény>.

 4. Klepněte postupně na položky Domains (Domény), <Název_vaší_domény> a WMI Filters (Filtry rozhraní WMI).

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku PostSP2 (Po aktualizaci SP2), klepněte na příkaz Delete (Odstranit) a pak na tlačítko Yes (Ano).

 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku PreSP2 (Před aktualizací SP2), klepněte na příkaz Delete (Odstranit) a pak na tlačítko Yes (Ano).

 7. Ověřte, zda byly tyto dva filtry rozhraní WMI odstraněny.

 8. Jakmile dokončíte odstraňování starých přihlašovacích skriptů, starých objektů zásad skupiny a filtrů rozhraní WMI, vraťte se na cílovém serveru do Průvodce migrací, na stránce Odstranění starých zásad skupiny a nastavení přihlašování klepněte na přepínač Úloha ukončena a klepněte na tlačítko Další.