Přidání nebo odebrání odkazů na domovské stránce webu Vzdáleného webového přístupu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Konfigurace odkazů na domovské stránce webu Vzdálený webový přístup

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klikněte na položku Sdílené složky a weby.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Vzdálený webový přístup a poté klikněte na položku Zobrazit vlastnosti webu. Zobrazí se stránka Vzdálený webový přístup – vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Odkazy na domovské stránce.

 5. Proveďte jeden z následujících postupů:

  • Chcete-li povolit odkaz pro funkci na domovské stránce webu Vzdálený webový přístup, zaškrtněte příslušné zaškrtávací políčko.

  • Chcete-li odebrat odkaz pro funkci na domovské stránce webu Vzdálený webový přístup, zaškrtněte příslušné zaškrtávací políčko.

 6. Chcete-li spravovat odkazy zobrazené v oddílu Odkazy organizace na domovské stránce, klikněte na možnost Spravovat odkazy. Zobrazí se stránka Seznam odkazů Vzdáleného webového přístupu – vlastnosti.

 7. Klikněte na kartu Odkazy organizace.

  • Chcete-li odkaz odebrat ze seznamu, vyberte jej a klikněte na možnost Odebrat. Chcete-li přidat nový odkaz, zadejte popis a webovou adresu nebo cestu k souboru nového odkazu a pak klikněte na možnost Přidat.

  • Kliknutím na tlačítka Posunout nahoru a Posunout dolů přesuňte odkaz na požadovanou pozici v seznamu. V tomto pořadí se odkazy zobrazí také na domovské stránce webu Vzdálený webový přístup.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

 9. Chcete-li spravovat odkazy zobrazené v oddílu Odkazy pro správu na domovské stránce, klikněte na kartu Odkazy pro správu.

  • Chcete-li odkaz odebrat ze seznamu, vyberte jej a klikněte na možnost Odebrat. Chcete-li přidat nový odkaz, zadejte popis a webovou adresu nebo cestu k souboru nového odkazu a pak klikněte na možnost Přidat.

  • Kliknutím na tlačítka Posunout nahoru a Posunout dolů přesuňte odkaz na požadovanou pozici v seznamu. V tomto pořadí se odkazy zobrazí také na domovské stránce webu Vzdálený webový přístup.

 10. Klikněte na tlačítko OK.