Pozastavení plánu zálohování

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud plán zálohování pozastavíte, je další plánované zálohování zakázáno, dokud neobnovíte plán zálohování. Pokud je zálohování pozastaveno, nástroj Konzola systému Windows SBS zobrazí stav Pozastaveno ve sloupci Další záloha.

Poznámka

Probíhající zálohování nelze pozastavit.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Pozastavení plánovaného zálohování

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na položku Zálohování a úložiště serveru.

  3. V podokně úloh klepněte na položku Pozastavit plán zálohování.

  4. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte pozastavení plánovaného zálohování.

Obnovení plánovaného zálohování

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klepněte na položku Zálohování a úložiště serveru.

  3. V podokně úloh klepněte na položku Obnovit plán zálohování.

  4. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte, že chcete plánované zálohování obnovit.