Požadavky na systém

Platí pro: Windows SBS 2008

Než se pokusíte nainstalovat systém Windows SBS 2008, ujistěte se, zda počítač splňuje přinejmenším minimální hardwarové požadavky uvedené v této části, určete, zda potřebujete další hardware, a ověřte, zda jsou ovladače pro váš hardware podporovány operačním systémem Windows Server® 2008.

Poznámka

Jestliže jste server zakoupili od původního výrobce zařízení (OEM) s předem instalovaným systémem Windows SBS 2008, pak ověření, zda server splňuje minimální požadavky na systém, provedl výrobce.

Požadavky na hardware

Hardware Primární server Další server

Procesor

notePoznámka
Výkon procesoru závisí nejen na jeho hodinové frekvenci, ale také na počtu jader a velikosti mezipaměti procesoru.

2 GHz, 64bitový (x64)

1 patice (maximálně 4 patice)

2 GHz 32bitový nebo 64bitový

1 patice (maximálně 4 patice)

Fyzická paměť

Minimum požadované k dokončení instalace systému Windows SBS 2008: 2 GB

Minimum požadované k dokončení nastavení systému Windows SBS 2008: 4 GB

Doporučeno: 6 až 8 GB

Maximum 32 GB

Minimum požadované k dokončení instalace operačního systému: 2 GB

Maximum pro 32-bitové systémy: 4 GB

Maximum pro 64-bitové systémy: 32 GB

Místo na disku

Požadavky na místo na disku pro systémový oddíl jsou přibližné. Pokud provádíte instalaci prostřednictvím sítě, můžete potřebovat další volné místo na pevném disku.

60 GB

Nejméně: 10 GB

Doporučeno: 40 GB

Jednotka DVD

1

1

Síťový adaptér

Jeden podporovaný adaptér Ethernet

Jeden podporovaný adaptér Ethernet

Monitor a grafická karta

Monitor SVGA (Super VGA) a grafická karta s rozlišením 1024 x 768 nebo větším

Síťová zařízení

Jeden směrovač podporující protokol IPv4 NAT nebo IPv6

Seznam podporovaných směrovačů naleznete na webu kompatibility hardwaru (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120083).

Volitelná síťová zařízení

  • Zařízení požadované poskytovatelem služeb Internetu (ISP) pro připojení k Internetu

  • Jeden nebo více přepínačů pro připojení klientských počítačů a dalších zařízení k místní síti

notePoznámka
Některé funkce pro Internet mohou vyžadovat účet služby Windows Live ID

Při přípravě instalace hardwaru zvolte, jakým způsobem rozdělíte jednotky na serveru do oddílů. Z důvodu vyššího výkonu a snazšího zálohování a obnovení zvažte umístění systému a datových oddílů na samostatné fyzické jednotky pevného disku. Minimálně byste měli vytvořit jeden oddíl (na jednotce C) pro operační systém a aplikace a samostatný oddíl pro data. Volitelně můžete zvážit použití redundantních technologií pro ukládání, jako jsou RAID5 nebo RAID1, které napomáhají při ochraně dat. Další informace získáte v části Správa disků tohoto dokumentu.

Další doporučený hardware

V závislosti na potřebách vaší malé firmy můžete zvážit použití dalšího hardwaru, například následujícího:

  1. **Externí jednotka pro ukládání, která podporuje technologii USB 2.0 nebo IEEE 1394.**K uložení záloh můžete použít více externích disků a rotovat je mezi umístěními úložišť v rámci lokality a mimo lokalitu. Připravenost na havárii můžete vylepšit tak, že budete moci snáze obnovit data, jestliže dojde k fyzickému poškození hardwaru v síti.

  2. Nepřerušitelný napájecí zdroj (UPS). Doporučujeme připojit počítač se systémem Windows SBS 2008 ke zdroji UPS, aby se zajistila ochrana počítače před poškozením, které může nastat v důsledku výpadku napájení. Zdroj UPS můžete nakonfigurovat tak, aby v případě výpadku napájení vypnul server. Informace o konfiguraci zdroje UPS získáte v dokumentaci výrobce.

    Důležité

    Detekce hardwaru v operačním systému Windows Server může způsobit, že se některá zařízení UPS přepnou na napájení z baterie, což může být příčinou selhání instalace. Při instalaci operačního systému odpojte všechna zařízení UPS. Po dokončení instalace operačního systému můžete zařízení UPS zapojit.