Přesunutí dat faxových zpráv pro migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je nepovinná úloha.

Důležité

Než začnete s migrací dat faxových zpráv ze zdrojového serveru, musíte nainstalovat a nakonfigurovat službu Fax na cílovém serveru. Pokud služba Fax není nakonfigurovaná, zobrazí se chybová zpráva.

Důležité

Pokud máte na zdrojovém i cílovém serveru složky faxových zpráv se stejným názvem, složky na cílovém serveru se při migraci dat faxových zpráv přepíšou. Před provedením tohoto postupu byste měli data faxových zpráv na cílovém serveru zálohovat.

Migrace dat faxových zpráv

  1. V Průvodci migrací klikněte na domovské stránce průvodce migrací na Migrace dat faxových zpráv a potom na Další.

  2. Pokud chcete tuto úlohu přeskočit, klikněte na stránce Migrace dat faxových zpráv na Přeskočit tuto úlohu a potom na Další. Pokud tuto úlohu chcete provést, postupujte takto:

    1. Zaškrtnutím políčka určete, kam se mají data faxových zpráv na cílovém serveru uložit, a potom klikněte na Kliknutím spustíte migraci dat faxových zpráv.

    2. Po dokončení této úlohy se znovu zobrazí stránka Migrace dat faxových zpráv. Klikněte na Úloha ukončena a potom na Další.